• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • V souladu s časem

  Text: Květoslava Kolouchová

  Foto: Květoslava Kolouchová

  AGE 4 - 5 / 2018

  Do konce roku nás čekají výzvy spojené se čtyřmi zbývajícími znameními zvěrokruhu. Jsou jimi Panna, Váhy, Štír a Střelec. Zkusme využít všeho, co nám letos přinášejí.

  Panna: Následuji vnitřní řád a přemýšlím, co lze dělat lépe

  Po oslavě léta přichází úklid a očista. Od konce srpna je Slunce ve znamení Panny a jejím tématem je pořádek, očista, péče o tělo, zdraví, analýza a vyladění detailů, přijetí sebe i druhých, pokora, zdokonalování, schopnost plánovat, trpělivá práce a služba světu…

  Výzva období Panny (22. 8. ‒ 23. 9. 2018)

  V tomto období si můžete úspěšně zodpovědět otázku, co byste chtěli ve vnějším i ve vnitřním světě zdokonalit. Zaměříte-li se do svého nitra, jde o sebezdokonalení a očistu. Ve vnějším světě se jedná o službu a práci pro druhé i pro sebe.

  9. 9. 2018 novoluní ‒ Slunce i Luna v Panně

  Velmi očistný nov, ideální držet půst nebo odlehčit stravu. Vhodný okamžik k naladění se na rytmy svého těla. Čas na ponoření se do sebe a naladění se na vnitřní řád. Čas pro naprosto konkrétní činy směřující k větší harmonii ve vašem životě. Touha po dokonalosti se může projevit v úklidu vnějším i vnitřním.

  Afirmace: Miluji sebe sama. Naslouchám svému tělu a jeho potřebám. Přijímám sebe sama. Vnímám a naplňuji své potřeby. Očišťuji se. Následuji svůj vnitřní řád.

  Váhy: Po očistě nitra jsme připraveni na harmonické partnerství

  23. 9. 2018 Slunce vstupuje do znamení Vah = podzimní rovnodennost

  Váhy s sebou do našeho života přinášejí témata, jako jsou partnerství, spolupráce, vyrovnanost, harmonie, rovnováha, spravedlnost, diplomacie, rozvážnost, umění si vybrat…

  Výzva období Vah (23. 9. ‒ 23. 10. 2018)

  V centru zájmu stojí láska a péče o vaše blízké. Partnerský vztah. Svůj pohled už znáte, takže vás určitě zajímá i druhá strana, je to tak? Chcete-li se posunout, dívejte se na svět očima toho druhého, zkuste se vcítit do jeho pocitů, naslouchejte jeho slovům…

  25. 9. 2018 úplněk ‒ Slunce ve Vahách, Luna v Beranu

  Úplněk na ose Váha‒Beran v sobě propojuje kvality obou znamení. Ženské kvality diplomatického znamení Vah se spojují s mužským a na sebe zaměřeným Beranem. Ideální čas k vyvážení našich vztahů s druhými, našich hranic a léčení všeho, co se týká partnerství a harmonizace protikladů (i vnitřních). Tedy opět hledáme tu správnou rovnováhu mezi Já a Ty, tu správnou cestu v našich vztazích. Zkusme tančit.

  Afirmace: Láska léčí. Čím víc miluji sebe, tím víc miluji tebe (a ty mě). Ty a já jsme v hloubce spojení.

  9. 10. 2018 novoluní ‒ Slunce i Luna ve Vahách

  Čas pro ponoření se do sebe a hledání vnitřní rovnováhy. Partnerské vztahy jsou jejím vnějším zrcadlem. Dovolte si se spojit s vnitřním klidem, mírem a harmonií. Opustit všechny iluze a lpění, které nám brání přijímat druhé takové, jací jsou. Novoluní ve Vahách je čas pro ponor dovnitř a nalézání vnitřní harmonie, která se projevuje následně navenek.

  Afirmace: Nalézám klid a mír ve svém nitru. Jsem harmonický/á. Pečuji o svoji lásku. Všechny mé vztahy mě vyživují.

  Štír: Po zralé úvaze přichází nekompromisnost

  23. 10. 2018 Slunce vstupuje do znamení Štíra

  Štír vás bude ponoukat zabývat se tématy, jako jsou touha, buď a nebo, nekompromisnost, tvrdost, sebeovládání, nechat zemřít staré, změna, transformace, síla, regenerace, léčení…

  Výzva období Štíra (23. 10. ‒ 22. 11. 2018)

  Až když je člověk schopen se ovládat a umí si i něco odříct, získává sílu k nutným změnám ve svém životě. Čas Štíra je vhodný k tomu, ponořit se do svého nitra, do duchovního světa a najít svoji sílu. Sílu k tomu nechat odejít to nepotřebné, nechat zemřít to staré.

  7. 11. 2018 novoluní ‒ Slunce i Luna ve Štíru

  Nejvíce léčivý a regenerující nov v celém roce. Ponořte se do nitra, jinak to může i bolet. Záleží na tom, jak umíte pouštět staré a nefunkční modely, vztahy, přesvědčení. Transformace se děje sama, hlavně si nepřekážet. Co se týče Štíra, je to i o umění přijmout bolest ze ztráty a proměnit ji v sílu. Štír nic lepšího bohužel nenabízí. Transformace, regenerace, změna.

  Afirmace: Přijímám život se vším všudy. Překonávám své hranice. Pouštím staré a otvírám se novému. Nořím se do vnitřního světla.

  Střelec: Po vyrovnání se s temnotou přichází pozitivní naladění

  22. 11. 2018 Slunce vstupuje do znamení Střelce

  Se Střelcem vstoupí do vašeho života témata jako nadhled, vnitřní, tichá moudrost, filozofie života, pozitivní přístup, růst, rozšíření, hojnost, štědrost, vnést ideály do života…

  Výzva období Střelce (22. 11. ‒ 21. 12. 2018)

  V tomto období budiž naším hlavním úkolem osvojit si pozitivní přístup k životu. Vnášejme svůj vnitřní klid, tiché nadšení, ten jemný oheň uvnitř nás do každodenní reality. Hledejme poučení a moudrost ve všech životních situacích. Buďme oporou svým blízkým.

  23. 11. 2018 úplněk ‒ Slunce ve Střelci, Luna v Blížencích

  Úplněk na ose Střelec‒Blíženci nám dává šanci napojit se na své vyšší a moudřejší já a uplatnit to v každodenním životě. Zklidněním své štěbetavé mysli a ponořením se více do sebe můžeme objevit více o svém životním poslání. Po ponoru dovnitř můžeme přirozeně objevovat více svou cestu, své poslání, své dary.

  Afirmace: Jsem sám sebou. Jednám moudře. Nalézám své poslání v životě. Sdílím své dary se světem.

  7. 12. 2018 novoluní ‒ Slunce i Luna ve Střelci

  Po odložení starého kabátu začíná příliv pozitivní energie. Okamžik pro nabíjení se pozitivní silou Střelce. Ideální čas pro rozhodnutí zaměřovat se na to pozitivní ve vašem životě. Čemu dáte pozornost, ocenění a lásku, to bude sílit. Jak prosté, že?

  Afirmace: Ladím se na to pozitivní v sobě a i životě. Cítím se dobře. Jsem optimistický/á a mám naději.

  Čemu dáte pozornost, ocenění a lásku, to bude sílit. Jak prosté, že?

  Text a ilustrace: Květoslava Kolouchová

  www. kalendarsily.cz

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 4 - 5 / 2018 na straně 46-47.