• O vydavateli
  • Reference
  • Ceník
  • Archiv
  • Články
  • TECH EDU
  • Soutěž
  • Kontakt
  • V čísle najdete:

    Naslouchejme srdcem

    Život českého učitele za časů koronaviru

    Chvála lidské sounáležitosti

    Rozjíždíme nový ročník Srdce s láskou darovaného

    7. ročník celostátního projektu Srdce s láskou darované

    AGE Management je časopis o mezigenerační spolupráci a životních hodnotách

    Pochopili jsme, že má-li se něco měnit k lepšímu ve vzájemných vztazích mezi lidmi, musíme k tomu vychovávat už naše děti. Je to otázka nastavení životních hodnot. A ty se vytvářejí hlavně na dvou místech - v rodině a ve škole. Distribuujeme zdarma také na všechny základní a vybrané ostatní školy v ČR. Náklad je 8200 výtisků.

    Osobnosti o nás »

    Chantal Poullain

    „Všechno, co děláme srdcem, má smysl a předá lásku světu okolo nás. Tím se řídím v životě i práci, a proto je mi blízký i přístup týmu vydavatelství Antecom při vydávání časopisu AGE management. Tento magazín o životě a jeho skutečných hodnotách je psán nejen kvalitním novinářským perem, ale hlavně srdcem. Ukazuje lidem cestu a dává jim naději. Za… více »

    Chantal Poullain

    Eliška Hašková Coolidge

    „Jen osobní rozhodnutí a účast každého člověka nás vyvede z problémů, které nás obklopují. Časopis AGE propaguje ty nejvyšší morální hodnoty, a tím pádem je plný receptů na to, jak každý z nás může ovlivnit budoucnost naší společnosti. Důraz na etickou výchovu dětí, kterou tento časopis dlouhodobě ve svých vydáních podporuje, je prvním a… více »

    Eliška Hašková Coolidge

    Jan Schmid

    „Myšlenka soutěže Srdce s láskou darované se mi líbí hned z několika hledisek. Jednak jde o tvorbu a přirozenou tvořivost, která dnes v životě trochu absentuje. Dále jde o to, že chceme druhého obdarovat, udělat mu radost a dát najevo svůj vztah. Za třetí je pro mě nejzajímavější to, že nejde o záležitost jednotlivce, ale že chceme něco vytvořit… více »

    Jan Schmid

    Sylvie Daníčková

    „Vydávat časopis o tom, že život je krásný v každém věku, mi připadá jako pořádat ve velké rodině slavnost, kde jsou pro děti připraveny hry, pro dospělé tanec a pro všechny dohromady velká hostina. Tam, kde se lidé mají rádi, lze ostatně tančit i s miminkem v náručí a okolo babičky v křesle udělat věnec z tanečků jen pro ni. Co se tu stane, když… více »

    Sylvie Daníčková

    Karel Havlíček

    „Životní nadhled, zkušenosti a vnímání skutečných hodnot nelze přebít sebevědomím, dravostí ani novými technologiemi. Měl jsem možnost pročítat časopis AGE od jeho prvního čísla a s vysokým respektem, ale i zvědavostí jsem sledoval jeho vývoj. Pustit se do něčeho podobného v dnešní zrychlené a trochu povrchní době chce velkou dávku odvahy. To, že… více »

    Karel Havlíček

    Naši partneři:
    partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner
    Podporujeme:
    partner partner partner partner partner