• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Nejdůležitější je pomoc konkrétnímu člověku

  Text: Daniel Libertin

  Foto: archiv ČS

  AGE 4 / 2017

  „Věřím, že rozvinutá občanská společnost je nejzákladnějším stavebním kamenem prosperující společnosti, ve které lidé mají možnost se rozvíjet a žít spokojený a naplněný život,“ říká Ondřej Zapletal, který se stal nedávno ředitelem dvou dobročinných organizací, jež zřizuje Česká spořitelna – Nadace Depositum Bonum a Nadace České spořitelny.

  Jak byste čtenářům AGE obě nadace představil?

  Mottem Nadace České spořitelny (NČS), která byla založena v roce 2002, je „Jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací“. Věnuje se zejména podpoře projektů řešících problémy seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a boji s drogovou závislostí. Nadace Depositum Bonum (NDB) vznikla v roce 2012, aby spravovala zbylé prostředky z nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek. Zaměřuje se zejména na rozvoj institucionálního vzdělání v České republice s důrazem na rozvoj učitelské profese.

  Které úspěchy a projekty můžete vyzdvihnout?

  Například Hejného metodou výuky matematiky se dnes učí na třetině českých škol a vede děti ke spolupráci, kritickému myšlení, učení se z chyb a nacházení radosti z učení. Jiný projekt s celorepublikovým dopadem je Elixír do škol ‒ stále více učitelů fyziky má pravidelně na měsíční bázi možnost sdílet inspiraci i energii v regionálních centrech v městech a obcích po celé zemi.

  V sociální oblasti jsme si vybrali jedny z nejtěžších témat. Vyzdvihl bych například spolupráci se Sdružením Neratov, které pomáhá lidem s mentálním postižením, Domovem Palata, který je zakladatelem i nositelem nejmodernějších přístupů v péči o seniory se zrakovým a mentálním postižením, nebo organizací Sananim, jedním z nejdůležitějších hráčů v prevenci a boji s drogovými závislostmi.

  A na co se zaměříte dál?

  Díky vzájemné spolupráci budou nadace podporovat systémové inovace v sociálním podnikání a ve vzdělávání. Chceme rozvíjet podnikavost v občanské společnosti ve smyslu rozvoje sociálního podnikání, fundraisingu ze soukromých zdrojů a systémových řešení. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se chceme hodně opírat o měření dopadů a hledání inovativních forem financování. Ve vzdělání chceme dále podporovat změny, které povedou k tomu, aby se děti a studenti vzdělávali naplno a s radostí a aby v nich české školy rozvíjely kritické myšlení, kreativitu a další kompetence pro život v 21. století.

  V oblasti charitativní činnosti se pohybujete řadu let. Co vás motivuje?

  Nejdůležitější je pro mne vždycky dopad toho, co děláme, na konkrétního člověka. V případě NČS a NDB vidím obří příležitost udělat něco pro rozvoj české společnosti. Opravdu máme k dispozici nezanedbatelné prostředky v nadačním jmění, autonomii rozvíjet projekty v souladu s naším posláním a skvělou správní radu i nadační tým.

  Ondřej Zapletal, ředitel nadací České spořitelny

  Nadace Depositum Bonum s vkladem 1,662 miliardy Kč je největší nadací v ČR co do výše nadačního jmění, jedná se o prostředky z nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek. Česká spořitelna se v roce 2012 rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona náležel, ale vložit ho do nadace. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace kolem 30 milionů korun ročně.

  Nadace České spořitelny disponuje kapitálem 501 milionů Kč z prostředků věnovaných Českou spořitelnou a rozděluje průměrně 17 mil. Kč ročně.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 4 / 2017 na straně 31.