• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Kvalita času aneb Každé období je to pravé

  Text: Květoslava Kolouchová

  AGE 6 / 2017

  Slunce jednou ročně prochází třicet dní každým znamením zvěrokruhu a zintenzivňuje ho pro všechny lidi na Zemi. Svítí na něj svým paprskem a my máme možnost se hlouběji ponořit do kvalit určitého znamení a posunout v sobě jeho témata. Ať už jsme tedy narození kdykoliv, pravidelně všichni zpracováváme témata daného období. Uvědomění si kvality tohoto času nám usnadní žít s ním v souladu.

  Období Střelce: Prohlubte vnitřní klid a pozitivní přístup

  V období od 21. 11. do 21. 12. je naším hlavním úkolem osvojit si pozitivní přístup k životu. Ne náhodou sem spadá adventní čas. Vnášejme svůj vnitřní klid, tiché nadšení, ten jemný oheň uvnitř nás do každodenní reality. Hledejme poučení a moudrost ve všech životních situacích. Vždyť výzvou Střelce je mimo jiné přejít od teorie k praxi.

  Zimní slunovrat: Objevte vnitřní světlo

  Dne 21. 12. 2017 v 17.28 nastává zimní slunovrat. Symbolicky se v čase největší tmy rodí světlo a my začínáme slavit Vánoce a narození Krista. Jsme to my, kdo má v sobě najít vnitřní světlo (božskou jiskru). Od tohoto magického okamžiku se dny začnou zase prodlužovat.

  Třináct svatých nocí: Sledujte své sny

  Po Vánocích následuje 13 svatých nocí. Naši předkové pociťovali velkou vážnost k tomuto období. Věřili, že má rozhodující význam pro osud celého nastávajícího roku. Opravdu stojí za to si pamatovat své sny, neboť mohou velmi přesně naznačit, s čím se budete celý rok potýkat. Nejdůležitější byly noci mezi 24./25. prosincem, 31. prosincem a 1. lednem a noc na 6. ledna.

  Období Kozoroha: Najděte svůj cíl a zkoncentrujte se

  Cílem období Kozoroha (21. 12. až 20. 1.) je uvědomit si své životní poslání, skutečný cíl své práce a života. My jsme ti tvůrci, my si tvoříme své cíle a je na nás se rozhodnout a udělat praktické kroky k jejich naplnění, zvládnout čas, denní rytmus a plánování.

  Období Vodnáře: Osvoboďte tvořivou sílu a intuici

  V období Vodnáře (20. 1. až 18. 2.) máme možnost uvolnit svoji energii, kterou potřebujeme k tvoření. Ptáme se: V čem se potřebuji osvobodit, abych mohl uvolnit svou tvořivou sílu? Tvůrčí energii pak směřujeme na zhmotnění našich vizí, tedy na projekty a jejich pokrok. Následujme svou intuici.

  Co nás čeká v roce 2018?

  Jen to, co si zasloužíme, přátelé! Rok 2018 by se dal nazvat rokem lásky. Vládne mu Venuše a Luna. Letošní rok byl rokem Slunce a jeho tématem bylo mimo jiné objevení své jedinečnosti, přání a talentů a toho, co opravdu chceme. V roce 2018 se tedy zhmotní a zmaterializuje naše práce na sobě. Promítne se do ocenění ve všech formách, i finančních. Nakolik jsme si začali věřit a uvědomili si svou skutečnou podstatu, natolik sklidíme ovoce svých snah. Ve svém pracovním životě a především v partnerských vztazích. Jupiter ve Štíru nám přinese nejhlubší možnou transformaci. Rok 2018 bude pro mnohé výzva najít odvahu měnit, přetvářet a tvořit nově. Jak ve vztazích, tak v zaměstnání. Využijte období kolem 6. 6. 2018, v tomto čase se přihodí něco velmi krásného. Ale o tom více v dalším čísle AGE.

  Více informací, pravidelná kalendária a Lunární diář 2018 na www.kalendarsily.cz

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 6 / 2017 na straně 44-45.