• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Zlatou horečku můžete zažít i kousek od Prahy

  Text: Dana Chmelíková

  Foto: archiv Regionálního muzea v Jílovém

  AGE 1 / 2018

  Zavítáte-li asi dvacet kilometrů jižně od hlavního města do malebného městečka Jílové u Prahy, ať už za poznáním zlatem protkané historie nebo na příjemný jarní výlet do podmanivé krajiny dolního Posázaví, nebudete zklamaní. Rozhodně doporučujeme k návštěvě místní Regionální muzeum, které má skutečně co nabídnout, ať už jste jakékoli věkové kategorie i zaměření.

  V prostorách starobylé a architektonicky velmi zajímavé budovy máte možnost zhlédnout především velkolepou stálou expozici Zlato v České republice. A není divu, že ji najdete právě zde. Vždyť díky těžbě zlata bylo už v roce 1350 Jílové povýšeno na královské horní město samotným Karlem IV. Expozice je situována do pěti místností, kde se máte možnost seznámit velmi podrobně se zlatem jako kovem, jeho zpracováním, využitím a technologií těžby od pravěku po současnost, a to jak z historického, tak geologického a přírodovědného hlediska.

  Po prohlídce této doslova oslňující expozice je možné na nádvoří muzea propadnout zlaté horečce a vyzkoušet si techniku rýžování. Budete-li mít štěstí, můžete si samozřejmě pracně získané zlatinky ponechat. Pokud prahnete po poznávání dalších horních měst a rudních revírů, od 17. března do 6. května na vás v prostorách muzea čeká putovní výstava Horní města Krušných hor.

  Výlet do středověku

  Jestli se vám naopak z toho nepřeberného množství minerálů, těžebních nástrojů, upracovaných horníků a odlesků drahých kovů zatočila hlava, můžete se rovnou vydat do chladivých sklepních prostor na prohlídku další stálé expozice s názvem, který vás sám o sobě připraví na výpravu do středověku – Ora et labora (lat. Modli se pracuj). Tady se ve třech oddělených prostorách – jedné sklepní a dvou přízemních – ocitnete v historii benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle, založeného v dalekém, avšak zapamatovatelném roce 999 na skutečném ostrově na soutoku mezi Vltavou a Sázavou. Expozice vám současně přiblíží způsob života na obyčejném středověkém sídlišti na ostrohu Sekanka na přelomu 12. a 13. století, kdy prosperoval i zmíněný sousední klášter. Posunete se v čase a pochopíte, jak moc odlišné byly světy klášterního života a každodenní shon v obyčejné usedlosti.

  Věda a umění v objetí

  Z prostředí středověké práce a vzdělanosti se můžete přesunout rovnou za osvěžující a klidnou přírodou, se kterou je v těchto končinách neodlučitelně spjat svět trampingu a turistiky, který má v Posázaví letitou tradici a v muzeu je mu věnována další stálá expozice. Každoročně se také na počest trampingu na nádvoří koná Muzejní potlach, který letos připadá na 30. červen. To však není zdaleka vše, co vám muzeum může nabídnout. Projdete-li malebným nádvořím do bývalé konírny, můžete si až do 1. dubna prohlédnout vědeckou výstavu Tajemství stepi, která vám přiblíží patnáctiletou výzkumnou činnost české archeologické expedice v Uzbekistánu.

  Muzeum však přes samou vědu nezapomíná ani na umění. Vždyť samotné nádvoří se pyšní nádherným ženským mytologickým trojsoším s příhodným názvem Kazi, Teta, Libuše věhlasného sochaře Olbrama Zoubka. Do začátku dubna je možné zhlédnout také výstavu akademického malíře Ladislava Hojného, která je sestavena z jeho obrazů „k rozebrání“. Každý návštěvník si může jeden z obrazů tohoto umělce zamluvit a po skončení výstavy odnést domů na památku zcela zdarma. Ale pospěšte si! Kdo dřív přijde…

  Kromě vědy a umění se v Jílovém ctí i lidové tradice, takže i letos 24. března od devíti do patnácti se v prostorách muzea můžete těšit na tradiční Velikonoční předvádění s lidovými ukázkami řemesel a pestrým jarmarkem na jílovském náměstí. To vše doprovodí kulturní program folklorního souboru a nebude chybět ani vynášení zimy a přinášení tolik očekávaného jara.

  Na naučné stezce

  Na počátku dubna nás však čekají ještě dvě velmi významné události. V první řadě je to obnovení naučné stezky Jílovské zlaté doly, která bude návštěvníkům slavnostně zpřístupněna v sobotu 7. dubna. Účastnící slavnostního zahájení mají v tento den vstup do dvou štol zcela zdarma. Tím však tento náročný víkend nekončí a hned den na to, v neděli 8. dubna ve 14 hodin, proběhne slavnostní otevření další nové stálé expozice s názvem Jílové v odlesku zlata. Ta bude situována do dvou místností a zaměří se na historii Jílovska od 15. až do počátku 20. století, kde plynule naváže na expozici trampingu.

  Samotné muzeum v Jílovém se nachází v jedné z nejstarších budov ve městě – domu Mince – kde byl již v roce 1420 zřízen horní úřad, odkud byla řízena těžba. Dnes jsou tři nedaleké štoly od dubna až do října otevřeny návštěvníkům. Jde o štolu sv. Josefa (ražena prokazatelně před r. 1718, patrně dříve, asi ve 14. stol.), štolu sv. Antonína Paduánského (1753–1754 – předtím starší dílo) a štolu Halíře (raženou 1948–1951). Každá z nich je přístupná v doprovodu průvodce, který vám dobrodružnou cestu zpestří poutavým výkladem o těžbě a čímkoli, co s ní souvisí.

  Podmínky vstupu, otevírací dobu a jiné najdete vždy aktuálně na muzejním webu nebo vám budou informace poskytnuty přímo v muzeu, které je zároveň informačním centrem. Je dobré však mít na zřeteli, že návštěvu štol doporučujeme pouze osobám těšícím se dobrému zdraví, neboť chodby jsou často velmi úzké, teplota nízká (průměrně 8 °C) a ve štole sv. Antonína Paduánského překonáváte po několika žebříkách i výškový rozdíl mezi důlními patry, což přiláká nejednoho dobrodruha a věříme, že nejen to motivuje k návštěvě těchto míst i vás.

  A na závěr bychom rádi připomněli ještě jeden z úspěšných počinů muzea, již III. ročník tzv. muzejní akademie. Jedná se o celoroční cyklus přednášek, jehož letošním ústředním tématem nemůže být nic jiného než „osudové osmičky“. Členové muzejní akademie a další posluchači si mohou připomenout s předními odborníky významné události českých dějin, od tolik vzdáleného letopočtu 1108 až do nechvalně proslulého roku 1968.

  Tak na shledanou u nás v Jílovém!

  Všechny expozice jsou průběžně doplňovány pracovními listy a v současné době se vytváří vzdělávací programy pro školy a dětské skupiny. Těšit na ně se můžeme od května 2018.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 1 / 2018 na straně 40-41.