• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Láska ke knížkám je dar a čtení je velké dobrodružství

  Text: Jana Jenšíková a Krajánek

  Foto: archiv Krajánka

  AGE 1 / 2019

  Jednou z akcí, kterou knihovny v konkurenci populárnějších médií svádí boj o zájem dětí, je Noc s Andersenem. Protože víme, že dnešní děti se do čtení moc nehrnou. Letos získala nového partnera – spolek Krajánek ve světě, vydávající dětský časopis Krajánek, jediný svého druhu zaměřený na multilingvní děti. Noci s Andersenem a všem do ní zapojeným přispěje řadou originálních materiálů, které využijí nejen při samotné akci. Třeba osloví i učitele češtiny.

  Časopis Krajánek, který je také partnerem celostátního projektu Srdce s láskou darované, je přizpůsobený specifikům multilingvních dětí (hovoří dvěma a více jazyky) ve věku 5 až 10 let, které žijí s rodiči v zahraničí a češtinu prakticky využívají v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin. Jeho autoři i čtenáři jsou roztroušeni po celém světě. V současnosti se na jeho tvorbě podílí krajané z šestnácti států, od téměř všech evropských přes USA, Turecko, Brazílii, Austrálii až po Nový Zéland, proto vychází pouze v on-line podobě.

  Od samého počátku, kdy v roce 2014 vznikl v krajanském spolku v tureckém Istanbulu, je dobrovolnou iniciativou. Všechny redaktorky, grafičky, ilustrátorky a korektorky, které Krajánka tvoří, ho dělají ve svém volném čase a bez nároku na honorář, často se svými dětmi.

  „Hledaly jsme způsob, jak našim dětem pravidelně přiblížit české reálie a texty. Mnoho smíšených rodin se totiž dostane do České republiky jen jednou do roka, a tak jsou možnosti, jak dětem, zvláště takto malým, zprostředkovat češtinu v podobě knih a časopisů, často omezené,“ popisuje Ivana Kaςmaz, šéfredaktorka a sama maminka dvou malých „krajánků“, jak jsou děti v časopise nazývány. „Multilingvní děti mají v zahraničí při osvojování češtiny svá specifika, na která se Krajánek předně zaměřuje. Neznají některé české zvyky, hůře si rozšiřují českou slovní zásobu nebo mají problémy s výslovností a samotným čtením a porozuměním českým textům, které se u nich musejí speciálně pěstovat a rozvíjet, protože žijí obklopeny texty v jiných jazycích,“ dodává Lenka Kanellia, předsedkyně spolku Krajánek ve světě, který časopis zaštiťuje, a sama jedna z redaktorek. Texty tak vznikají dětem přímo na míru a není výjimkou, že jsou součástí výuky v českých školách v zahraničí.

  Ty se ostatně často zapojují i do vlastní Noci s Andersenem: „Ve výběru pohádek nezáleží na zemi, ze které děti pocházejí; zvláště u těch od Hanse Christiana Andersena, který hranice svého domova překročil již před mnoha lety a je to vlastně takový ‚dánský krajánek‘. Stejně tak se děti v zahraničí neliší od těch v Česku.

   I na ně působí různé rušivé vlivy, jako jsou počítače a tablety, které je od čtení odvádějí. Jsme proto rádi, že se Krajánek stal naším partnerem, protože významně přispívá k uchování českého jazyka a rozvoji čtenářské gramotnosti vůbec – navíc v oblastech, kde to čeština nemá jednoduché,“ říkají autorky dnes už mezinárodního projektu Noc s Andersenem Hana Hanáčková a Mirka Čápová.

  Materiály a celé číslo, které vyjde 1. března, tak tentokrát bude univerzální pro všechny děti. „Knihy a knihovny jsme záměrně zvolili jako téma březnového Krajánka. Čtení, literatura a Noc s Andersenem se tak budou prolínat celým číslem, od básniček, písniček, hrátek s češtinou přes rozhovor až po komiks. Kromě toho připravujeme i sadu speciálních příloh, které pomohou u dětí rozvíjet lásku ke knihám. Budou si moci vyrobit speciální sadu knižních záložek nebo vyplnit stránku do čtenářského deníku – všechny materiály včetně ilustrací jsou originálně tvořené a volně ke stažení,“ vysvětluje Lenka Kanellia a dodává, že společným cílem obou projektů je podporovat čtenářskou gramotnost, propojit děti po celém světě a přiblížit jim kouzelný svět, který se skrývá v literatuře ve všech jejích formách.

  Noc s Andersenem letos proběhne 29. března v knihovnách a dalších vzdělávacích institucích v České republice i za jejími hranicemi již po devatenácté.

  Časopis Krajánek si můžete stáhnout zdarma na www.krajanekvesvete.cz/ casopis-krajanek/

  Text: Jana Jenšíková a Krajánek

  Foto: archiv Krajánka

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 1 / 2019 na straně 38-39.