• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Radek Vondráček: Zajímá mě názor generace našich rodičů a prarodičů

  Text: Jana Jenšíková

  Foto: archiv PS PČR

  AGE 4 - 5 / 2019

  Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček nejen poskytuje záštitu dalšímu ročníku naší celostátní soutěže pro dětské týmy Srdce s láskou darované, ale je jedním z iniciátorů vzniku Senior parlamentu – internetové diskuzní platformy pro občany starší 55 let. Její obliba roste stejně jako počet členů. Přiznal se nám, že je to pro něj také srdeční záležitost.

  Kde se tedy vzal nápad nabídnout široké veřejnosti Senior parlament (SP)?

  Na prvotní myšlenku poskytnout starším lidem prostor pro diskuzi o politických a celospolečenských tématech mě přivedl tatínek. Jeho generace se pravidelně potkává v restauraci a probírá tam všechno možné, samozřejmě včetně politiky. Nadává se na nové zákony, padají argumenty pro i proti. Základem jsou vždy životní zkušenosti, a o to tu jde především. Senioři mají na svět někdy daleko rozumnější, ucelenější a „střízlivější“ pohled, než si společnost dokáže představit. Vím, o čem mluvím, můj táta je sice už „zasloužilý“ důchodce, ale je aktivní, pořád má skvělé nápady a o světě ví mnohdy daleko víc než já…

  Chtěli jsme zkusit dát téhle debatě určitá pravidla, rámec, propojit nejen lidi z jedné vesnice, ale z různých koutů republiky. Konkrétní podoba Senior parlamentu je samozřejmě výsledkem práce týmu nadšenců, není to dílo Radka Vondráčka. Moje role je, dá se říct, jenom symbolická.

  K myšlence Senior parlamentu přivedl předsedu PS PČR jeho tatínek Jiří Vondráček.

  Kolik členů má Senior parlament a jak se mohou hlásit další?

  Právě v těchto dnech atakuje hranici 200 členů, což je shodou okolností počet poslanců v Poslanecké sněmovně. Původně jsme si nedokázali ani představit, že by byl takový zájem. Potvrdilo se, že radost ze sdílení názorů je lidem přirozená. A zatímco mladí „ujíždí“ na Facebooku a Instagramu, části starší generace vyhovuje jiný, řekněme kultivovanější formát. Udělalo by mi radost, kdyby číslo dál rostlo nebo se dokonce znásobilo. Ještě pro upřesnění, registrace do Senior parlamentu je trochu složitější než u běžného portálu. Totožnost členů, včetně jejich věku, je správci ověřena. Takže žádné anonymní a falešné profily plodící sprosté urážky, žádné slovní podpásovky jako v běžných internetových fórech jen tak nehrozí. Za každým příspěvkem stojí reálná osoba. Všechny informace potřebné k bezplatné registraci najde zájemce přímo na webové stránce www.seniorparlament.cz.

  Máte v plánu setkat se se členy Senior parlamentu osobně?

  Jedno setkání máme už dokonce za sebou. V březnu jsem pozval členy SP do Poslanecké sněmovny, přijelo jich asi sedmdesát. Někteří dorazili z druhého konce republiky, toho si moc vážím. Odjížděli myslím spokojení, plní zážitků. Provedl jsem je sněmovnou, měli možnost sedět v hlavním jednacím sále, dlouze jsme debatovali. Každý dostal prostor pro svůj názor, diskuze byla živá a podnětná. Vždycky ocením, když se mnou lidé mluví na rovinu. Rád na to vzpomínám a setkání stoprocentně zopakujeme. Organizačně to ovšem není úplně snadné, navíc členů stále přibývá, moje představa je sejít se jednou dvakrát za rok.

  Na co se vlastně tematicky Senior parlament zaměřuje?

  Tak především tam probíhají diskuze nad návrhy zákonů, které aktuálně řeší poslanci na plénu Poslanecké sněmovny. Členové SP hlasují v anketách a komentují jednotlivá témata a problémy. Vše je velmi přehledné, SP není zahlcen žádnými složitými, dlouhými elaboráty. Návrhy zákonů jsou podané stručně a tak, aby je pochopil každý, bez ohledu na úroveň znalostí legislativy. SP je totiž pro každého, nehledě na povolání a už vůbec ne na politické smýšlení. Vládne tam pluralita názorů. A to byl náš cíl. Jak jsem zaznamenal, zapojují se třeba i bývalí politici, proč ne? Čím pestřejší zastoupení, tím lépe.

  Jaké téma vzbudilo v poslední době nadprůměrnou odezvu?

  Kdybych měl jmenovat jedno, tak je to manželství homosexuálů. Aktuálně se členové vyjadřují například ke zvýšení rodičovského příspěvku nebo k plánované ústavní žalobě na prezidenta republiky.

  Mohou mít diskuze v Senior parlamentu reálný vliv na rozhodování zákonodárců v Parlamentu?

  SP není žádná oficiální instituce, to je třeba zdůraznit. Já osobně tamní diskuze sleduji a vnímám jednotlivé názory. Dovedu si představit, že ve sněmovně použiji výsledek hlasování členů SP jako argument.

  Text: Jana Jenšíková

  Foto: archiv PS PČR

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 4 - 5 / 2019 na straně 32-33.