• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • „Wintonovo dítě“ Milena Grenfell-Baines v České škole v Edinburghu

  Text: Veronika Macleod

  Foto: archiv autorky

  AGE 4 - 5 / 2019

  Na návštěvě v České škole v Edinburghu

  V květnu přijala moje pozvání a vydala se vlakem z Anglie do Skotska. Cestování tímto dopravním prostředkem je s jejím životem velmi spjaté. Tu nejdůležitější cestu takzvaným kindertransportem absolvovala Milena Grenfell‑Baines před osmdesáti lety.

  Tehdy devítiletá Milena Fleischmannová společně s mladší sestrou nasedly do speciálně vypraveného vlaku z Prahy do Londýna. Maminka a dědeček je přivezli na pražské nádraží, ale na cestu do Velké Británie se vydaly obě sestry stejně jako všechny ostatní děti bez rodiny, s malým zavazadlem a číslem na šňůrce. Jely do neznáma, většina malých cestujících neměla ani tušení kam a proč. Dětský transport zorganizoval Angličan Nicholas Winton, o němž jako o zachránci nikdo nevěděl ještě následujících čtyřicet let.

  Psal se rok 1939 a do bezpečí před nacistickou genocidou díky mladému Wintonovi stihlo z Československa odjet 669 dětí. Milena se sestrou Evou nastoupily do úplně posledního vlaku vypraveného z Prahy, který dojel do plánované destinace. Devátý transport o několik týdnů později již nesměl opustit hranice, jelikož vypukla válka.

  Obě dívky měly pak štěstí ještě jednou, protože se později podařilo emigrovat i jejich rodičům a celá rodina se opět setkala; v Anglii již zůstali navždy. Většina rodin takové štěstí neměla, rodiče obvykle zahynuli v koncentračních táborech.

  Vlaky plné většinou židovských nebo neárijských dětí vyjížděly do té doby i z dalších míst, a to z nacisty okupovaného Německa, Rakouska a Polska. Ujaly se jich rodiny z Francie, Nizozemska, Belgie a Velké Británie. Británie přijala asi deset tisíc dětí, od novorozenců po sedmnáctileté. Humanitární záchranný program britské vlády fungoval od listopadu 1938 do září 1939.

  Paní Milena na rodnou zem nikdy nezapomněla, celý život propojovala britskou a českou kulturu, za což získala mnohá ocenění.

  V naší Czech School Scotland jsme měli tu výjimečnou příležitost se s ní setkat a povídat si s ní.

  Dozvěděli jsme se například, že byla naposledy v Praze letos na jaře u příležitosti 80. výročí dětských záchranných transportů z okupovaného Československa. Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček poděkoval také potomkům rodin, které se v roce 1939 postaraly o české děti.

  Dnes je paní Milena ve spojení s pěti Wintonovými dětmi, které žijí různě po světě. Mluví krásnou češtinou, ale v Edinburghu nám vyprávěla anglicky. Mohla se tak podělit o svůj příběh se širším publikem. Pro všechny to byl silný zážitek. Jsme vděční za to, že za námi přicestovala, a za naši školu jí přejeme hodně zdraví do dalších let.

  Text: Veronika Macleod

  Foto: archiv autorky

  Veronika Macleod je ředitelkou Czech School Scotland CIC v Edinburghu.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 4 - 5 / 2019 na straně 39.