• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce pro Rosku

  Text: ZŠ a MŠ Kyjovice

  Foto: archiv ZŠ a MŠ Kyjovice

  AGE 2 - 3 / 2020

  Vítězové Kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ v 6. ročníku Srdce s láskou darované

  ZŠ a MŠ Kyjovice

  Třída Pastelka (19 dětí) pod vedením paní učitelky Miroslavy Rychtářové a Miroslavy Milotové

  V září se objevila na našich vesnických zahrádkách žlutá sluníčka květů slunečnic, která nás okouzlila tak jako Vincenta van Gogha. Květy jsme s dětmi malovali na plátno i na výkresy, nalepovali z papírů, vytvářeli slunečnicová sedátka z lepenky.

  Dozvěděli jsme se, že tento krásný květ je symbolem Unie Roska, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Tato nemoc se léčí v nedalekých lázních Klimkovice. Rozhodli jsme se, že letos se v rámci soutěže Srdce s láskou darované pokusíme potěšit svým konáním, nápady i výtvory lidi s touto nemocí. Prohloubili jsme kontakty, které jsme navázali v minulé době s kulturní pracovnicí lázně Klimkovice, a představili jsme jí náš projekt. Nápad dostal zelenou. Na třídních schůzkách pro rodiče jsme náš projekt představili také rodičům dětí třídy Pastelka naší mateřské školy. Ti nám přislíbili pomocnou ruku.

  Děti se v rámci tematických celků seznamovaly s lidským tělem, s tím, co je zdraví, co nemoc. Dozvěděly se, že ne vždy je vše v životě snadné. Paní učitelky se zúčastnily v lázních Klimkovice konference eReS, na které představily letošní projekt Srdce pro Rosku. Obdržely letáčky a brožurku s komiksem, kde je vysvětlováno, co je roztroušená skleróza a jak se projevuje. Paní učitelky následující dny pracovaly ve svých hodinách s příběhem z komiksu, který dětem přibližuje danou problematiku srozumitelnou formou.

  Cílem našeho projektu je upozornit veřejnost na problematiku roztroušené sklerózy, ale především potěšit lidi, kteří s danou nemocí bojují. S rodiči jsme se dohodli, že společně vyrobíme symbolické panenky jménem Roska.

  V říjnu se uskutečnila výtvarná dílna pro maminky s dětmi. Společně jsme modelovali z keramické hlíny květy slunečnic, které děti následně samy glazovaly. Květy představují hlavičky panenky Rosky.

  V listopadu se uskutečnila v MŠ tvořivá dílna pro tatínky a jejich děti. Ti pokračovali ve výrobě tělíček panenek Roska.

  Adámkův tatínek zajistil vhodné větve, které Kubíkův tatínek nařezal na potřebnou velikost. Během tvořivé dílny si tatínci s dětmi poradili s vrtačkou, smirkovým papírem, kladívky i hřebíky. Bylo to nádherné setkání, při kterém předávali zkušenosti svým dětem a také mezi sebou navzájem.

  A tak se narodily panenky Rosky – dárky pro lidi s nemocí RS. Byly hotové, zbývalo je jen dárkově zabalit.

  Celý projekt jsme si zdokumentovali. Počátkem prosince jsme s dětmi připravili výstavku fotografií, které zachycovaly průběh letošního projektu Srdce pro Rosku. Celá kolekce fotografií včetně obrazů slunečnic byla vystavena nejprve ve vestibulu mateřské školy a následně na kolonádě v lázních Klimkovice.

  V půlce prosince jsme v mateřské škole přivítali paní Martinu, obyvatelku naší obce, která trpí roztroušenou sklerózou. Děti se seznámily s každodenními projevy nemoci, co člověk s RS může zvládnout, co ne, co mu může pomoci nebo co mu udělá radost. Děti paní Martinu zahrnuly otázkami, které je v souvislosti s jejím onemocněním zajímaly.

  Od listopadu probíhal nácvik písní na vánoční koncert, na kterém vystoupily děti mateřské školy společně se členkami kyjovické Scholy. Děti se pilně učily texty a melodie. Společný koncert dětí mateřské školy a Scholy se uskutečnil 26. prosince 2019 v 16 hodin v kapli sv. Víta v Kyjovicích. Náš kyjovický kostelík byl tentokrát zaplněn do posledního místa, což se projevilo na výši daru každého diváka formou dobrovolného vstupného. V závěru koncertu byl jeho výtěžek předán zástupcům Unie Roska. Zde byly také předány dárky pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

  V projektu Srdce s láskou darované mají své místo emoce, pokora, upřímnost, snaha pomáhat, dozvědět se nové informace i tvořit pro radost.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 2 - 3 / 2020 na straně 18-19.