• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Andělská křídla aneb Každý může být pro někoho andělem

  Text: MŠ Hvězdička

  Foto: archiv MŠ Hvězdička

  AGE 2 - 3 / 2020

  2. místo, kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ v 6. ročníku Srdce s láskou darované

  MŠ Hvězdička, Kadaň

  Třída Lišky (25 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Holcové

  S – spolupráce.

  P – přátelství.

  O – ochota.

  L – laskavost.

  U – upřímný úsměv.

  Umíte si představit svět, ve kterém by byli všichni hodní, přátelští a otevření? Neumíte? Díky našemu projektu jsme se pokusili udělat svět kolem nás hezčí a přátelštější, protože pokud začne šířit krásnou myšlenku malá skupinka, třeba bude mít štěstí a rozroste se dál a dál.

  A tak začal náš dlouhodobý projekt, jehož největším cílem bylo spojení dvou generací, dětí z MŠ a žáků ZŠ, které od sebe nedělí velký věkový rozdíl. Vzájemné návštěvy, poznávání, společné akce a společně trávený čas. Prevence proti šikaně, navazování přátelství a vzájemná spolupráce při vytváření společného díla – andělských křídel, na kterých mělo vlastní pírko každé dítě i zaměstnanec mateřské i základní školy. Největší spolupráce probíhala mezi předškolními dětmi a žáky devátých tříd, neboť obě skupiny v září čeká nový krok, nová škola, nové zkušenosti.

  První setkání proběhlo na půdě mateřské školy. Děti ze třídy předškoláků přivítaly ve své třídě žáky deváté třídy. Jaké bylo překvapení, že více stydliví a málomluvní byli právě deváťáci a naši předškoláci jim bez zábran ukazovali svou třídu. Připravili jsme pro návštěvu dárek v podobě otisku rukou ve tvaru srdce a s podpisem našich předškoláků. Společně jsme si zahráli známé hry, pohráli si se stavebnicemi a prožili společně krásné odpoledne. Toto odpoledne se předškolákům a podle ohlasů i žákům devátých tříd velice líbilo. Začala se pomalu navazovat nitka přátelství.

  Netrvalo dlouho a žáci základní školy pro nás připravili sportovní odpoledne ve své tělocvičně, kde bylo naším úkolem překonávat různé překážky. Čekala na nás dokonce i odměna – lízátko. Navzájem jsme se začali zdravit na ulici a už jsme věděli, kdo kam patří.

  V Základní škole Na Podlesí jsme se byli podívat vícekrát. Děti z vyšších ročníků nás provázely na Dnu otevřených dveří. Zapojili jsme se do sportovních klání mezi předškoláky a žáky prvních tříd ve skákání přes švihadlo a točení obručí. Byli jsme i na adventních trzích, kde jsme prodávali naše výrobky společně s žáky základní školy.

  Největším společným dílem bylo vytvoření obrovských andělských křídel. Jeden den v mateřské i na základní škole byl věnován projektu andělská peříčka. Každý žák, pedagog i další zaměstnanci obou organizací vytvořili jedno vlastní originální peříčko. V tento den probíhaly ve škole besedy na téma prevence šikany, jak si vzájemně pomáháme atd. Ani mateřská škola nezůstala pozadu a celý den jsme si s dětmi vyprávěli, jak se k sobě správně chovat, co dělat, když se mi něco nelíbí, nebo jsme si vyprávěli pohádky a hledali řešení, jak se správně zachovat. Vznikala originální pírka v různých barevných kombinacích, jichž se nakonec sešlo 808 kusů. Z těchto pírek vznikla naše obrovská barevná křídla 2 metry široká a 6 metrů dlouhá, která i nadále zdobí chodbu základní školy, a děti přicházející do první třídy na nich mohou najít své vlastní peříčko.

  Vyvrcholením spolupráce a společných návštěv se stala akademie základní školy s názvem Jarní vínek, kde naše děti vystoupily s tanečním představením Andělská křídla a odhalily všem společný výsledek. Třeba právě toto společné dílo udělá náš svět o kousek hezčí a přátelštější. Protože každý den můžeme udělat někomu radost pouhým úsměvem a každý z nás může být pro někoho andělem.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 2 - 3 / 2020 na straně 19-20.