• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Láskovník pro Austrálii

  Text: ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

  Foto: archiv ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

  AGE 2 - 3 / 2020

  Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 6. ročníku Srdce s láskou darované

  ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

  3. A (22 dětí) pod vedením paní učitelky Jitky Samkové

  Jsme spolužáci a kamarádi ze 3. A ze ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem. Když jsme při hodině prvouky probírali téma domov, bavili jsme se s paní učitelkou o rodině, rodičích, prarodičích, domácích mazlíčcích, ale i o dětských domovech, útulcích, ozdravovnách či domovech pro seniory, o lásce a soucitu. Uvědomili jsme si, jak je tento cit důležitý a nezbytný k tomu, abychom se cítili spokojeně a šťastně. Jaké velké štěstí máme, že žijeme v milující rodině.

  Tou dobou se paní učitelka od jedné maminky dozvěděla o soutěži Srdce s láskou darované a rozhodla se nás do ní také přihlásit. V naší třídě jsme se domluvili, že vypěstujeme keř láskovník a otrháme z něj zralé plody. Když je spojíme v jeden, vytvoříme tak spoustu lásky pro všechny, kteří ji potřebují. Obzvláště pak v požárem sužované Austrálii.

  Ponořte se tedy s námi do světa kouzel, dětské kreativity a bezbřehé fantazie.

  Stačí semínko lásky zasadit, dobře se o něj starat a trpělivě čekat, až vyroste, vykvete a začne plodit. Díky naší péči a lásce vyrostl keřík velice rychle, vykvetl a obalil se spoustou srdíček. Keřík jsme očesali a z 24 srdcí vytvořili jedno veliké.

  Ne nadarmo se o naší zemi říká, že je srdcem Evropy. Važme si tedy více naší krásnou přírodou protkané zemičky, ve které žijeme a jejíž součástí všechna tato srdce jsou.

  Važme si lásky, kterou my děti umíme dávat, ale chceme také dostávat.

  Važme si moudrých babiček a dědečků, kteří nemohou za to, že již zestárli.

  Nedopusťme, aby zůstali ve stáří sami.

  Držme palce a pomáhejme všem dětem, které tak statečně bojují se svou nemocí či handicapem, nebo neměly to štěstí a nevyrůstají v milující rodině.

  Nedopusťme, aby bylo ubližováno zvířatům, která tu byla dříve než my lidé, a pomáhejme jim.

  Naše srdce z lásky tedy nepatří jednotlivci, naše srdce z lásky patří všem, kdo lásku potřebují a kdo si ji zaslouží.

  Jednotlivá srdce jsou plody našeho láskovníku, který si může doma vypěstovat úplně každý.

  A protože nejsme sobečtí, myslíme v tyto dny i na Austrálii, kterou sužují veliké požáry a kde umírá spousta živočichů a rostlin. Území bez života je již velké jako naše krásná země. Pro nás, malé třeťáčky, je to naprosto nepředstavitelná věc. Rozhodli jsme se tedy, že všechna naše srdce spojená v jedno pošleme do Austrálie. Naše paní učitelka se přes kamarádku a její příbuzné žijící v Austrálii dopídila nadace Victoria, kterou zaštiťuje zoologická zahrada v Melbourne.

  Paní učitelka angličtiny nám tedy přeložila dopis do anglického jazyka, přiložili jsme fotografii naší třídy, paní učitelka srdce zabalila a společně jsme jej odnesli na poštu.

  Pokud se podíváte na naše video, vše tam uvidíte.

   Tento příběh napsal život sám a nám je moc a moc smutno z toho, že umírají klokani, téměř vyhynulé koaly a jiní živočichové. K jejich záchraně je přece zapotřebí spousta lásky. Buďme rádi, že je mnoho lidí, kteří ji mají a umí ji rozdávat.

  Slíbila jsem nadaci v Melbourne, že na pomoc volně žijícím zvířatům zasaženým požáry uspořádáme na naší škole finanční sbírku. Plány nám dočasně zhatila moje nemoc a na ni navazující uzavření školy v důsledku koronavirové pandemie. Do školy se však opět vracíme, a tudíž můžeme nyní dostát svému slibu a sbírku uskutečnit.

  Valinka, Barunka, Terezka, Andělka, Anička, Alička, Márinka, Lenička, Anička, Ilarka, Vojta, Šíma, Tom, Serhij, Máťa, Maty, Honzík, Pepča, Kryštůfek, Venoušek, Fíla, Andrej a paní učitelka Jitka Samková

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 2 - 3 / 2020 na straně 34-35.