• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Práce pro Zemi jako životní postoj

  Text: ZŠ Bohutín

  Foto: archiv ZŠ Bohutín

  AGE 2 - 3 / 2020

  Zvláštní cena Za pomoc Zemi v 6. ročníku Srdce s láskou darované

  ZŠ Bohutín

  2. třída + spolupracovníci (30 dětí) pod vedením paní učitelky Jindry Báťkové

  Rádi bychom se podělili o naše nápady na práci pro Zemi. Učíme sebe i děti partnerství s přírodou. Jednotlivé aktivity na sebe navazují a dohromady vytvářejí dlouhodobý výchovný efekt.

  Přírodní zahrada

  Budování živých staveb z vrbového proutí

  Děti samy navrhly tvar a rozložení proutěných staveb na školní zahradě. Základy pomohli vykopat rodiče a učitelé. Některé děti pomáhaly shánět proutí a pak už jsme jenom sázeli, zaplétali, zalévali…

  Výsledkem jsou proutěné stavby, ve kterých si děti hrají a kde se ukrývají naši malí kamarádi – hmyz i ptáci.

  Budky, krmítka a pítka pro ptáky

  Opravujeme a vyvěšujeme budky pro ptáky v pracovních činnostech i v družině. Ptáky pozorujeme tak, abychom je nerušili. Pozorovatelny s dalekohledy a atlasy ptáků jsme zřídili v každé třídě.

  Svá pozorování děti zapisují.

  V jedné z budek se nám uhnízdily sýkorky. Ty jsme okroužkovali s odborníkem z České společnosti ornitologické, se kterou spolupracujeme.

  Žák 5. třídy donesl hmyzí hotel, který vyrobil pro naši zahradu s otcem.

  Práce pro přírodu zajímá i pedagogy a rodiče. Ti vyrobili a na stodolu v zahradě nainstalovali budku pro rorýse. S dětmi jsme pak ptáky lákali pouštěním nahrávky ptačích hlasů. Třeba se u nás příští rok ubytují.

  S rodiči i ve výuce jsme na jaře vypouštěli ježky, kteří přezimovali v záchranné stanici v Rudě nad Moravou. Sami by kvůli nízké váze zimu stěží přežili.

  Celkem jsme roznesli a na různá místa v okolí Bohutína vypustili osm ježků. Některé z aktivních dětí spolupracovaly se záchrannou stanicí i dále a dokrmovaly ježky doma v králíkárně.

  Ve škole jsme zřídili badatelský koutek. Děti, rodiče i pedagogové sem nosí přírodniny, které našli při svých toulkách přírodou. Společně a vzájemně se tu vzděláváme.

  Mnozí nadšenci pro přírodu a život v ní navštěvují při škole fungující přírodovědný oddíl. V něm poznáváme přírodu víc do hloubky a učíme se s ní žít v souladu. O poznatky se pak dělíme s rodiči i se spolužáky.

  A co nás čeká se školní zahradou dále?

  Na jaře chystáme vybudování jezírka pro vodní rostliny a hmyz, ptákům bude sloužit ke koupání i na pití. A třeba přijdou i žáby nebo užovka. Kromě vyvýšených záhonů vznikne také bylinková spirála a broukoviště.

  Snažíme se, aby naše školní zahrada byla útočištěm pro zvířata, pro která už v krajině nezbývá místo. A pořád je tu dostatek prostoru pro naši hru a odpočinek.

  Naše další projekty

  Globální oteplování

  Celoškolní projektový týden v době, kdy se za ochranu klimatu leckde stávkuje.

  Proč se Země otepluje a co to dělá s různými zvířaty i s námi? Proč vymírají lední medvědi a co s tím můžeme udělat my v Česku? Naši druháci si hrají na zvířecí sněm a hledají řešení a pomoc.

  Další třídy se také zapojují. Žáci třetí třídy malují velký plakát s nápisem „Nemáme žádnou planetu B“ a umísťují ho před školu na plot. Páťáci se soustřeďují na ochranu vody, která v krajině ubývá, a se svými poznatky navštěvují mladší spolužáky ve třídách. Apelují na šetření vodou v rámci školy. V matematice dokáží spočítat, kolik vody můžeme ušetřit např. při čištění zubů nebo sprchování. Příkladem praxe je zalévání naší zahrady výhradně dešťovou vodou, kterou sbíráme do nádoby pod okapem.

  Jak souvisí globální oteplování s hladomorem, informuje v té době materiál ve školním badatelském koutku.

  Už jste někdy slyšeli o ekosystémovém akváriu? Naši druháci se jej pokoušejí vytvořit v pracovních činnostech. Kořeny monstery vytahují z vody živiny a vodu přirozeně čistí, stačí jen dolévat.

  Zbytečné plasty

  Trápí nás zbytečné a jednorázové plasty.

  Nezbývá, než o nebezpečí pro život v mořích informovat naše blízké, spolužáky, rodiny, obec, veřejnost. Nejdříve si zjistíme informace a zpracujeme je, aby naše okolí porozumělo tomu, jaký to má smysl. Výsledek vystavíme na veřejném místě ve škole a následně i v obci.

  Poprosíme maminky, aby nám svačinu nekupovaly ve zbytečných obalech. Místo sáčků a kapsiček stačí přesnídávka ve skle a jídlo v krabičce, kterou použijeme opakovaně. Na školní výlety nosíme v zásobě prázdné plastové sáčky a při nákupech prosíme, aby nám paní prodavačky daly zboží právě do nich, nebo dáváme přednost papírovým obalům. Plastové lahve znovu naplňujeme.

  V pracovních činnostech se snažíme odpadové plasty zpracovat na něco nového a znovu je využít. Odpad se tak stává surovinou.

  Sýček obecný v ohrožení

  Sýček obecný byl dříve naší nejhojnější sovou. Kvůli činnosti člověka, zemědělství a automobilismu vyhynulo za posledních 40 let devadesát procent jeho populace. S dětmi jsme na tento fakt chtěli upozornit. Ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech jsme vytvořili velký plakát – koláž krajiny, kde sýčci žijí. Znázorňoval místa, která sýčky ohrožují, a místa pro sovičku bezpečná. Plakát jsme vystavovali na vánoční besídce, kde děti zároveň nabízely svoje výrobky. Do vyrábění na pomoc sýčkům se zapojili i rodiče a učitelé. Získali jsme asi 5000 korun, které jsme věnovali České společnosti ornitologické na ochranu sýčků.

  Učíme se naši práci popsat a předávat o ní zprávy do světa

  Naše úsilí popisují děti v českém jazyce, slohu, mluví o něm doma…

  Informace o stavu přírody a své nápady posíláme dál. Třeba i zasláním do této soutěže, byť žádná z aktivit nebyla dělána kvůli soutěžení. Soutěže totiž mění vnitřní motivaci často na vnější.

  Pracujeme pro Zemi, protože nás to prostě baví a přejeme si, aby nám příroda vydržela alespoň taková, jakou ji poznáváme nyní.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 2 - 3 / 2020 na straně 40-41.