• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce pro naši partnerskou školu ZŠ Vejprnice

  Text: Česká škola KuBiK

  Foto: archiv České školy KuBiK

  AGE 2 - 3 / 2020

  Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu v zahraničí v 6. ročníku Srdce s láskou darované

  Česká škola KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem

  3. třída (7 dětí) pod vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel

  Celý školní rok se naše děti z České školy KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem těšily na další kolo soutěže Srdce s láskou darované a vymýšlely, komu bychom to letošní srdce tak mohli darovat.

  S Českou republikou nás spojují nejen naše rodiny, které pravidelně navštěvujeme, ale od roku 2018 i Základní škola Vejprnice v Plzeňském kraji, která se díky dobrým kontaktům paní učitelky Miloslavy Schwebel stala naší partnerskou školou. Někteří pilní žáci naší druhé a třetí třídy dokonce o německých školních prázdninách školu navštěvují. Pro vejprnickou školu jsme již tvořili seznamovací nástěnku s našimi fotografiemi, domovem a kreslili pro ni různé obrázky. Minulý rok byly dokonce některé naše paní učitelky s dětmi ve vejprnické škole na exkurzi. Vrátily se naplněné spoustou nových zkušenosti a nápadů, nadšené z konceptu a moderního vybavení školy. Učitelský tým ve Vejprnicích je nám dobrým partnerem a my jsme za jejich pedagogickou podporu a spolupráci velmi vděčni.

  V tomto roce se naši žáci a pedagogové už nemohou dočkat návštěvy delegace z naší partnerské školy a navázání nových přátelství.

  O adresátovi našeho srdcového a zároveň i srdečního díla jsme tedy měli jasno. A o dílu samém také: načrtli jsme srdce, které je ze všech stran drženo dětskýma rukama, a symbolizuje tak myšlenku sounáležitosti. Jak by ale mělo vypadat a hlavně z jakého materiálu by mělo být? Volba nakonec padla na sklo, které má v České republice dlouhou tradici. A tak jsme se vypravili do sklářského ateliéru Durchblick. S opracováváním tohoto materiálu naše děti ještě neměly žádné zkušenosti, takže to pro ně byla výzva. Počínaly si ale velmi zručně. Nejprve děti obkreslily na papír své ruce, které potom na skle tvořily předlohu. Ze skla si každý vlastní ruce také sám vyřezal a poté vykreslil bílou barvou až do posledního detailu. Že sklo je velmi křehká záležitost, o tom se někteří vícekrát přesvědčili. Ošetřovali jsme i lehká říznutí, ale i přesto děti pro své české kamarády pracovaly s velkým nasazením a vervou. Vyřezávání velkého skleněného srdce se ukázalo být jednodušší.

  Jednu polovinu srdce tvoří česká a druhou německá trikolora a jejich barvy uprostřed splývají, čímž je znázorněno propojení Čech a Německa.

  Výroba srdce nás naplňovala nejen radostí a zvědavostí nad tím, jak se dětem ve Vejprnicích náš výrobek bude líbit, ale i novými zážitky a zkušenostmi, které jsme ve sklářské dílně získali. Dětem se tam velmi líbilo a už se nemohly dočkat, až jejich výrobek bude vypálen.

  Stojan srdce tvoří železná obruba zasazená do kamene, i tyto materiály nám zprostředkovala majitelka sklářského ateliéru.

  Srdce pro naše české kamarády předaly osobně paní učitelka Miloslava Schwebel s dcerou 10. 1. 2020 přímo paní ředitelce ZŠ Vejprnice Ludmile Jílkové. Všem se dílo velice líbilo a paní ředitelka hledala vhodné místo, kde vynikne a bude připomínat naši vzájemnou spolupráci.

  Děkujeme naší partnerské škole ve Vejprnicích a těšíme se na další spolupráci!

  Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 2 - 3 / 2020 na straně 46-47.