• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Probuďme naše srdce a nechme ho, aby řídilo náš mozek

  Text: www.greggbraden.cz, Hay House

  Foto: archiv Hay House a Shutterstock

  AGE 1 / 2021

  „Nejlepší myslitelé naší doby nám říkají, že žijeme v čase extrémů, v době, kdy se dějí velké změny a někteří lidé je nejsou schopni přijmout, nejsou schopni se s nimi vypořádat. Pro mě je klíčové tuto změnu zdravým způsobem přivítat. Možná víc než kdy předtím. A začít myslet jinak. Protože to, jak jsme byli na Západě naučeni myslet za posledních sto padesát let, vychází z vědeckého paradigmatu, který už neplatí,“ říká v jednom ze svých vystoupení Gregg Braden, mezinárodně uznávaný lektor, vědec, vizionář, řečník a spisovatel, kandidát na Templetonovu cenu. V redakci AGE jsme ho objevili v souvislosti s naším celorepublikovým projektem Srdce s láskou darované. Prostě na nás „vykoukl“ v prostředí internetu, když jsme něco hledali pod heslem „srdce“. Zjistili jsme, že máme mnoho společného. I my se naším projektem snažíme šířit vzájemné porozumění, úctu, toleranci a podporovat spolupráci. Spojili jsme se tedy s týmem jeho spolupracovníků a výsledkem jsou tyto stránky. Věříme, že vám vlijí novou energii (nejen) do srdce.

  Co se tedy děje? Podle Gregga Bradena je třeba si klást otázku: Kdo jsem jako jednotlivec? Je to ta nejzásadnější otázka, na kterou musíme hledat odpověď. Určuje úhel pohledu, jímž se díváme na svět. „Po sto padesát let, od vydání knihy Charlese Darwina, byl ten úhel založen na pohledu, který nám vykládali vědci jako nejzákladnější pravidlo přírody: Soutěžení. Konflikt. Boj. Na tom byly postaveny základy naší společnosti, celý náš ekonomický systém. Dnešní vědecké poznatky směřují jinam a potvrzují naše nejstarší tradice. Že když spolupracujeme, jsme lepší lidé a budujeme lepší svět, než když bojujeme.“

  Když spolupracujeme, jsme lepší lidé a budujeme lepší svět, než když bojujeme.

  Stejně tak moderní věda přišla na to, že každá naše buňka má schopnost se neustále regenerovat a léčit. Gregg Braden si to ověřil vlastní zkušeností: „V roce 2000 mi byla diagnostikována nemoc, která mě překvapila. Protože věřím, že jsem udělal všechno možné ve svém životě, abych vedl zdravý, vitální a aktivní život. Bylo mi řečeno, že mám ve svém těle nádor a že operace musí proběhnout okamžitě. Poslechl jsem si, co mi lékaři říkají, a požádal je: ‚Dejte mi pár týdnů.‘ Byla to pro mě příležitost do hloubky přezkoumat mé přesvědčení. Podívat se na všechny ty věci, které jsem se naučil od lidí, se kterými jsem studoval, za dobu, kterou jsem strávil v klášterech v Tibetu nebo životem s domorodci v různých koutech světa. To vše definuje vztah, který máme se svým tělem. Jestliže je pravdivý, nyní je ten pravý čas toho využít ve svém životě. Zkrátím-li celý tento dlouhý příběh, za dva týdny jsem šel na operační sál, a když jsem se probudil, doktor se na mě podíval a zeptal se mě, co tu dělám. Že to, co si mysleli, že musí odstranit z mého těla, už neexistuje.

  A já s vámi sdílím tento příběh z jistého důvodu. Protože mě to naučilo, že mám schopnost překonat i ty nejtemnější chvíle ve svém životě. Sám jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, takže se vám mohu podívat z očí do očí, ze srdce do srdce a mohu vám říct bez jakýchkoli pochybností, že jsme se narodili a přišli jsme na tuto zemi se schopností překonat ohromné krize a výzvy v našich životech… Vím, že každá buňka v našem těle se nepřetržitě léčí a opravuje sama sebe. Když jí ustoupíme z cesty a necháme naše těla dělat to, k čemu byla stvořena, otevřeme dveře ke zdravému, vitálnímu, milujícímu a produktivnímu životu. Vyzývám vás k tomu, abyste tuto možnost svému tělu ‚povolili‘, abyste ji přinesli do svého života. Můžete svůj život uzdravit!“

  Gregg Braden

  Autor několika bestsellerů je mezinárodně známý jako průkopník spojování vědy a spirituality. Jeho schopnost nalézt inovativní řešení vedla za ropné krize v 70. letech k úspěšné kariéře počítačového geologa ve firmě Phillips Petroleum. V 80. letech pracoval jako senior programátor počítačových systémů pro Martin Marietta Aerospace – to bylo v posledních letech studené války. V roce 1991 se stal prvním technickým provozním ředitelem v Cisco Systems, kde řídil vznik celosvětového podpůrného týmu, jenž zajišťuje spolehlivost dnešního internetu. Už více než dvacet let pátrá v horských vesničkách, ve vzdálených klášterech a v zapomenutých textech, aby odkryl jejich nadčasová tajemství. Jeho práce vedla k vydání již dvanácti velmi zajímavých knih. Jmenujme například The God Code (Boží kód), Secrets of the Lost Mode of Prayer (Tajemství ztraceného módu modlitby), Matrix – božský zdroj, Smysl změn. Díla Gregga Bradena vyšla v patnácti jazycích a třiadvaceti zemích. Poukazují mimo jiné na to, že dokážeme zvrátit průběh nemocí, změnit definici stárnutí, a dokonce i změnit samotnou realitu tím, že přijmeme moc přesvědčení jako kvantového jazyka změny.

   

  Jak si přeprogramovat mozek a vyléčit srdce díky moudrosti starých kultur

  (Úryvek z knihy Gregga Bradena Kódy moudrosti, kterou nám poskytlo jeho vydavatelství Hay House)

  Kód moudrosti 12: Modlitba za krásu

  Před čtyřmi sty lety byli příslušníci kmene Navahů, obyvatelé pouští amerického jihozápadu, těžce zkoušeni extrémy podnebí a přírodních živlů, a nadto je ohrožovaly nepřátelské kmeny žijící na územích kolem nich. Navahové si ovšem právě díky obtížnému životu v podmínkách sucha, spalujícího vedra a nedostatku jídla uvědomili, že k tomu, aby v těchto drsných podmínkách přežili, se musejí naučit přetvářet svou vnitřní bolest ve schopnost tyto nepříznivé vnější vlivy překonávat.

  Zjistili, že ty samé životní zkoušky, které jim na jedné straně přinášely nejhlubší utrpení, u nich zároveň odhalily i jejich nejsilnější stránky. Klíčem k přežití pro ně bylo přijmout cokoli, co jim těžký život v poušti přinese, a postavit se k tomu čelem místo toho, aby se tomu zkoušeli vyhnout. S každou nově překonanou překážkou se ta další stávala snadnější, jak s nimi Navahové postupně měli více a více zkušeností. Proto v sobě museli najít emoční kotvu – základní víru, která jim dodávala sílu vydržet – a poznání, že přijdou lepší dny. Jakmile si uvědomili tuto vnitřní sílu, nemuseli se bát riskovat a provádět změny k tomu, aby se jim v jejich měnícím se světě lépe dařilo.

  Najděte svou emoční kotvu

  Naše dnešní životy se od životů původních obyvatel amerických pouští v mnohém tolik neliší. Ačkoli dnes pochopitelně žijeme v jiné době a ve značně proměněném světě, stále se dostáváme do situací, které umějí otřást samými základy naší víry a existence, zkoušejí hranice naší citlivosti a vyžadují od nás, abychom se uměli povznést i nad tím, co nám ublížilo.

  Televizní zprávy nás 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu bombardují tragédiemi z celého světa či negativními dopady měnícího se klimatu a ukazují nám často nesmyslná politická a sociální opatření různých vlád. Proto je často lákavé a snadné před nimi utíkat do emočního světa vztahových a citových problémů přátel, rodiny, spolupracovníků, ale i celebrit – tedy ke každodennímu dramatu životních extrémů. A přesně v těchto momentech potřebujeme ovládat způsob myšlení, který vede k vyváženějšímu a zdravějšímu pohledu na svět a život – citový kompas, který nás navede a udrží náš správný směr. Starodávné kódy moudrosti, které ve své době sloužily Navahům, mohou dnes posloužit i nám, pokud jim budeme naslouchat a řídit se jimi v našich životech.

  Ukrytá moc krásy

  Nedávné objevy moderní vědy dále zvyšují množství důkazů, podle kterých má krása v sobě víc než jen estetický rozměr: krása může mít transformativní funkci, tedy moc přetvářet. Jinými slovy, je to více než pouhý přívlastek, kterým popíšeme barvy západu slunce nebo duhy po bouřce na konci léta. Krása je přímý a smyslný prožitek, který vám může změnit život – krása je totiž náš prožitek.

  Prostřednictvím našeho prožití krásy získáváme moc změnit to, co pociťujeme v našem těle. Naše pocity totiž přímo souvisejí s tím, jak reagují naše neurony, a také s chemií našich buněk a orgánů i světem mimo naše tělo. Takže když tvrdím, že krása má moc změnit naše životy, znamená to zároveň, že krása má také moc změnit celý náš svět! Klíčem k tomu je donutit se prohlédnout skrz momentální bolest, utrpení a strádání, které právě prožíváme, a dokázat i navzdory tomu vidět krásu, která je již přítomná ve všech věcech. Když se nám to podaří, objevíme v sobě sílu a moc změnit náš život.

  Modlitba krásy kmene Navahů

  Navažská slovesnost odráží filozofii tohoto prastarého, moudrého národa, která staví zodpovědnost za naše štěstí i za naše utrpení přímo na naše ramena, a tím nám i v dnešní době pomáhá se lépe vyrovnat s životními extrémy. Kód moudrosti 12 je známý jako Modlitba krásy a týká se právě tohoto pohledu na život a svět. Je to zároveň závěrečná modlitba obřadu Cesty požehnání, jednoho ze série šesti ceremonií, jejichž cílem je vnést harmonii do kosmu a všech věcí v něm…

  Abych podstatu tohoto kódu vystihl pokud možno co nejjednodušeji a s úctou k navažskému originálu, uvádím zde jeho neoficiální verzi pro každodenní použití, kterou popsal navažský umělec a malíř Shonto Begay v článku, který jsem před mnoha lety četl v jednom časopise. Begay tento kód shrnuje do tří stručných částí, přičemž každá z nich vyjadřuje klíčový pohled na naši sílu posunout chemii našeho těla, a ovlivnit tak způsob, jakým vidíme náš svět. V textu knihy uvádím také delší, formálnější verzi této modlitby.

  Begay popisuje podstatu této navažské modlitby takto: „Říkáme nizhonigoo bil iina: krása, se kterou žijete, krása, kterou žijete, krása, na které je váš život založen.“

  Těmito slovy navažští náčelníci po staletí předávali moudrost svého kmene, a připomínali tak svým lidem, a nyní i nám, klíčovou roli spojení mezi naším vnitřním a vnějším světem – spojení, které moderní věda poznala teprve nedávno.

  Jak používat kódy moudrosti

  Síla kódů moudrosti je založena na jejich opakování a souhlasu s nimi. To nám daný kód otiskne do podvědomí. Když vytváříme harmonii mezi naším srdcem a mozkem, otevíráme tím „horkou linku“ pro přímou komunikaci s naším podvědomím. Klíčem je kód přijmout za svůj a zaměřovat se přitom na své vědomí, dech a pocit v srdci spíše než v mysli.

  Po přednáškách v Los Angeles, Mexiku, Římě, Londýně a dalších místech plánuje Gregg Braden a jeho tým, že letos v srpnu přijede poprvé do Prahy. Hodlá zde uskutečnit svůj výjimečný seminář, který bude uvádět a moderovat Jaroslav Dušek. Tato akce byla plánována už na loňské léto, ale z důvodu pandemických opatření přeložena na letošní rok. Více informací: www.greggbraden.cz

  Stránky připravili Jana Jenšíková a Daniel Libertin ve spolupráci s týmem Gregga Bradena a americkým vydavatelstvím Hay House

  Zdroj: www.greggbraden.cz, Hay House

  Foto: archiv Hay House a Shutterstock

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 1 / 2021 na straně 8-11.