• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Krmelec pro zvířátka

  Text: Alena Jindrová

  Foto: archiv MŠ Rumburk

  AGE 3 - 4 / 2021

  Zvláštní cena Za pomoc Zemi

  MŠ Rumburk, Sukova 1047/4

  Třída Sluníčka (28 dětí) pod vedením paní ředitelky Aleny Jindrové

  Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček se rozhodly darovat srdíčko lesním zvířátkům, kterým vyrobily krmelec. Za pomoci jednoho tatínka, dětí a lesních skřítků se pustily do práce a výsledek všechny moc překvapil. Jak můžete vidět ve videu, děti se do všech činností zapojily. Bylo moc pěkné sledovat, jak s radostí zatloukají hřebíčky do prken na výrobu krmelce, sbírají kaštany a žaludy, navlékají burákové korále a jak na závěr krmelec zdobí. Děti také připravily lojové koule pro ptáčky a seznámily se s tím, co je vhodné dávat zvířátkům do krmelců a krmítek.

  Po dokončení výrobku jsme se domluvili s místním myslivcem a jeho kolegou, že krmelec převezou na určené místo v lese, pro nás dobře dostupné. Odměnou pro děti byl výlet ve formě stopované, cestou plnily různé úkoly. V cíli našly svůj krmelec a v něm schovaný poklad. Pro lesní zvířátka a ptáčky přivezly dobroty, které samy připravily.

  Pro děti to byl velký den plný zážitků. Z lesa odcházely s krásným pocitem, že v něm mají vlastní krmelec, který budou pravidelně navštěvovat a zásobovat ho.

  Alena Jindrová

  Foto: archiv MŠ Rumburk

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2021 na straně 48-49.