• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Naši kamarádi Bady a Jablůňka

  Text: Jitka Dudysová

  Foto: archiv MŠ Březová

  AGE 3 - 4 / 2021

  Zvláštní cena Za pomoc Zemi 

  ZŠ a MŠ Březová

  Třída Sovičky (21 dětí) pod vedením paní učitelky Jitky Dudysové a asistentky Marie Štefkové

  Vážená redakce,

  naše mateřská škola se nachází v  malebné vesničce na severní Moravě. Naše třída se jmenuje Sovičky a navštěvuje ji 21 dětí ve věku 3,5 až 6 let.

  Od září jsme začali v  naší třídě s  novým projektem s názvem Náš kamarád strom, jehož hlavním cílem je všímat si dění a změn v  přírodě na námi vybraném stromu na školní zahradě.

  Začali jsme tím, že jsme si s  dětmi na zahradě vyhlédli strom (dub), který budeme celoročně pozorovat. Děti mu vybraly jméno Bady. V  šatně jsme pak vytvořili velký papírový model, který jsme podle jednotlivých ročních období ozdobili jejich charakteristickými znaky a později i fotkami z návštěv dětí u stromu.

  S dětmi jsme v průběhu podzimu chodili pravidelně na zahradu, kde jsme vždy nejdříve běželi k našemu Badymu. Tam ho děti pozdravily, pohladily po kůře a ptaly se: „Jak se máš, Bady?“ Později si hrály s listím, hrabaly ho, sbíraly a tvořily z něj domečky, určovaly barvy listů a porovnávaly jejich velikost. Pak jsme sbírali žaludy, které jsme usušili a v zimě je zanesli zvířátkům do lesa.

  Koncem října jsme zkusili žaludy zasadit do truhlíku společně s  kaštany a  bukvicemi a čekali jsme, zda nám něco ve třídě vyroste. Z  žaludů, které jsme posbírali u našeho Badyho, pak vyrostly tři krásné stromečky, o které se teď ve třídě s dětmi staráme – jsou to vlastně děti našeho Badyho.

  Začátkem listopadu jsme byli osloveni jedním tatínkem ze sousední třídy, zda bychom si nechtěli zasadit na školní zahradu opravdový strom. Děti byly nadšené, a tak nám byla přinesena jablůňka a k ní vše potřebné pro výsadbu. S dětmi jsme sami vyhloubili jámu, stromek zasadili a zalili. Teď se na něj chodíme dívat. Děti se už těší na jablíčka a vždy, když jdeme okolo, tak říkají: „To je naše Jablůňka.“

  Děti ze třídy Soviček, ZŠ a MŠ Březová u Vítkova, paní učitelka Jitka a paní asistentka Maruška

  Text: Jitka Dudysová

  Foto: archiv MŠ Březová

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2021 na straně 50-51.