• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Jeden čin pro Zemi nestačí

  Text: Jindra Báťková

  Foto: archiv ZŠ Bohutín

  AGE 3 - 4 / 2021

  Zvláštní cena Za pomoc Zemi

  ZŠ Bohutín, okres Šumperk

  Děti školy napříč třídami pod vedením paní učitelky Jindry Báťkové

  Všechny projekty a aktivity dětí sledují dlouhodobé cíle a utvářejí postoje, které si žáci odnášejí do dalšího života. Proto se v naší škole zaměřujeme na aktivity zasazené do širších souvislostí. Budeme rádi, když vás naše snažení bude inspirovat. A nabízíme spolupráci!

  Jiřička – pták roku 2020

  Na jarní vycházce jsme pozorovali, jak jiřičky sbírají bláto na stavbu hnízda. Vůbec to nemají jednoduché. Jiřička musí pro bláto letět asi 1000x, než hnízdo postaví, a stavba jí trvá třeba i 14 dní. V časopise Ptačí svět jsme se dočetli, že můžeme hnízdění jiřiček i vlaštovek podpořit výrobou umělých hnízd z keramické hlíny. Návod jsme našli také v tomto časopise. Kolegové z přírodovědného oddílu, který funguje při naší škole, jej pro tento časopis již v loňském roce nafotili.

  Hotová hnízda děti z naší školy nabízejí rodičům, přátelům i místním obyvatelům, všem, jimž není osud ptáků lhostejný.

  Na vycházce v okolí školy jsme s dětmi pozorovali, že jiřičky nejsou všude vítanými hosty. Pan hostinský má novou fasádu a je přirozené, že se o ni bojí. Ptáčkům pak zabraňuje ve stavbě hnízd. Děti se rozhodly, že panu hostinskému napíší dopisy, ve kterých ho seznámí s možnostmi, jak zachovat fasádu v bezpečí a zároveň umožnit jiřičkám hnízdění.

  Dopisy s informacemi a časopisem jsme panu hostinskému předali. Nakonec děti vytvořily nástěnku, kde nabízejí zájemcům z řad veřejnosti vyrobená hnízda a představují i bezpečná řešení pro nové fasády. Jdeme do toho srdcem. Přidáte se?

  Ptačí budky

  Děti svůj zájem o přírodu přenášejí i na rodiče. Někteří doma vyrobili ptačí budky.

  V pracovních činnostech je děti upravily. Hotové budky si zájemci odnesli domů. Děti tak měly možnost během jarního uzavření škol pozorovat hnízdění nejen na školní zahradě.

  Už minulý rok jsme vyvěsili budku pro rorýsy a lákali je ke hnízdění pouštěním hlasů.

  Po roce už bylo načase budku zkontrolovat. Ke kontrole jsme si přizvali odborníka z České společnosti ornitologické a reportérku Českého rozhlasu Olomouc. Děti si vyzkoušely, jaké to je mluvit na mikrofon. No a co jsme zjistili? Rorýsi si zatím budku jenom prohlíželi.

  Jak jsme se dozvěděli od odborníka, příští rok jsou šance na zahnízdění ptáčků vysoké.

  Ptačí hodinka 2021

  Zapojení žáků do občanské vědy

  Protože sledujeme z pozorovatelen ve třídách krmítko na zahradě a během zimy se děti o potravu ptáčkům starají, rozhodli jsme se zapojit do mezinárodního sčítání ptáků na krmítkách. Dlouho jsme se učili jednotlivé druhy rozpoznávat. Letos v lednu jsme tyto znalosti zúročili. Při zapisování jsme se zdokonalili nejen v prvouce, ale i v českém jazyce, matematice a práci s počítačem. Jsme rádi, že jsme se přidali ke skutečnému vědeckému bádání.

  Ptáci a skla

  Ptáci neumějí odlišit obraz krajiny v okně od skutečnosti. Ročně jich jenom v Česku na zrcadlení ve skle doplatí asi milion svým životem. Pojďme to spolu změnit!

  Děti i učitelé donesli do školy nepotřebné barvy na sklo a pak už jsme jen malovali všelijak barevné ptáčky a jiné motivy. Co dál? Stačí je nalepit na odmaštěná okna. Zvenku a ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe, abychom rozbili odraz krajiny v okně. Výtvory dětí jsme kombinovali s kupovanými samolepkami, na které jsme s dětmi uspořádali ve škole sbírku. A protože jsme spořiví, využili jsme z koupených archů nejen samolepky samotné, ale i jejich obrysy. Snímek z naší školy se objevil i na webových stránkách České společnosti ornitologické.

  Pomohli jsme i v sousední školce. Tam jsme zabezpečili obzvlášť nebezpečná místa, tzv. průhledy, kde děti našly na zemi mrtvého ptáčka. Na okna školky jsme použili nenápadné UV samolepky. My lidé je skoro nevidíme, ale nebojte se, ptáci je vidí výrazně a oknu se vyhnou. Pedagogové školky se k nám připojili a vytvořili také originální dekorativní zabezpečení oken pomocí samolepicí fólie, původně určené pro polep aut.

  Na vycházkách po okolí školy si všímáme, která okna jsou pro ptáky nebezpečná a která naopak ne. Potěšilo nás, že některé domy mají okna s moderními venkovními žaluziemi, které nárazům do oken brání. Kéž by při projektování domů a prosklených budov bylo více architektů, kteří jsou v možnostech ochrany ptáků vzdělaní.

  Ekologická katastrofa ve třetí třídě

  Ve třetí třídě někdo z dětí omylem vsypal do vody více krmení, než rybičky a krevety mohly sníst. Voda začala zahnívat. Poradí si s vyčištěním vody v ekosystémovém akváriu kořeny monstery? A přežijí vodní zvířata? Zkusili jsme to bez chemie a výměny vody a podpořili přírodní samočisticí schopnosti. Po pár dnech je výsledek vidět (i cítit). Cenná zkušenost. Jde to!

  Vzhůru na bobří hrad

  S dětmi se učíme v terénu. Jak vypadají v přírodě pobytové znaky bobra? Ohlodaný kmen, pokácený strom. Kácením stromů bobr živí sebe i svou rodinu. Pomáhá zadržovat vodu v krajině, jak jsme se mnozí přesvědčili chůzí v podmáčeném terénu. Nalezená hromada klacků tu také není náhodou. Ve skutečnosti je někde pod ní ubytovaná bobří rodinka. Bobří hrad byl nalezen!

  A jako Amazonka

  Výuku češtiny v první třídě jsme obohatili o další rozměr. Učení o Amazonce jsme propojili s informacemi o významu Amazonie pro životní prostředí celé planety. Život v řece a okolo ní je pestrý a jedinečný. Vypalování a mýcení pralesů v okolí řeky má dopad i na naše životy v Evropě. Nejen písmenko A, celá abeceda vytváří celek. Nejen jedno zvíře, jedna řeka, celé populace a jejich životní prostředí utvářejí Zemi a zaslouží naši ochranu.

  Zábava, nebo pohroma?

  Ohňostroje jsou barevné, úchvatné a slavnostní. Mají však svoje rizika. Naši druháci je s paní učitelkou zjišťovali v rámci různých předmětů. Mnohé děti už o úrazech při ohňostrojích slyšely a měly zkušenost i s pozorováním vlastních domácích zvířátek, která se velmi bojí jejich hluku. Děti vyšly z vlastní zkušenosti, zkoumaly a diskutovaly. Výsledky si nenechaly pro sebe a zpracovaly je formou veřejné informační nástěnky.

  Lidé, zvládneme se bavit tak, aby tím nemuseli ostatní tvorové trpět?

  Jindra Báťková

  Foto: archiv ZŠ Bohutín

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2021 na straně 50-53.