• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Místo ústavu domov - Každá situace má řešení

  Text: Martina Hošková

  Foto: archiv Domova Jeřabina

  AGE 1 - 2 / 2022

  Alespoň v pelhřimovském Domově Jeřabina si to myslí. Pomáhají každému, kdo si neví rady, protože už je toho na něj zkrátka moc. Staráte se doma o člověka s postižením a potřebujete si na chvíli vydechnout? Zdravotní stav rodičů či prarodičů se zhoršuje, vyžadují čím dál větší péči, a vy už to nezvládáte? Nemusíte na to být sami. V Jeřabině v tom mají více než padesátiletou praxi, tak se jim nebojte říct o pomoc. A kdo ví, třeba vám k tomu dodá odvahu i náš článek a slova jejího ředitele Petra Krčála.

  Z chovance plnohodnotným občanem

  Začnete-li se o Domov Jeřabina zajímat, určitě si všimnete dvou věcí. Za prvé to není jen jeden domov a za druhé, kdykoli o sobě mluví, nezapomenou se zmínit, že jsou „plně transformovaní“. Tyto dvě skutečnosti spolu úzce souvisejí. Transformace proběhla před šesti lety, kdy domov se svými klienty odešel ze zámku Těchobuz a život zaměstnanců i mentálně postižených klientů se v dobrém slova smyslu obrátil naruby. Z klasické instituce tradičního typu vzniklo dvanáct domů rodinného typu, z ústavních podmínek, kde byly pokoje pro více osob a oddělení plná lidí, se vytvořil opravdový domov.

  Nyní má každý klient svůj vlastní pokoj, který si může vybavit přesně tak, jak si přeje. Domovy mají společný obývací pokoj s kuchyňským koutem, kde se odehrává každodenní život. Sociální zařízení je vždy maximálně pro tři osoby. Nechybí ani terasa se zahradou. Tyto domovy jsou rozesety po celém okrese Pelhřimov. Jak říká ředitel Jeřabiny Petr Krčál, klienti začali žít ve svém a po svém. „Byl to náš sen, který jsme proměnili ve skutečnost. Šlo o náročný proces, který se však vyplatil. Nenajde se nikdo, kdo by se do Těchobuze chtěl vrátit.“

  Žít ve svém a po svém.

  V současnosti pečují v Jeřabině o 78 klientů s postižením a 51 seniorů. Věkové rozpětí je hodně široké, k nejmladším patří klienti s poruchami autistického spektra, k nejstarším pak obyvatelé Domova pro seniory. Lidé nejsou zavřeni za zdmi ústavů, ale jsou součástí místní komunity, navštěvují společenské akce, udržují sousedské vztahy, vypomáhají si. „Jsem moc rád, že se naši klienti bez velkých problémů začlenili. Rád bych zde také vyzdvihl roli našeho zřizovatele, kterým je Kraj Vysočina, a nesmírně důležité zapojení jednotlivých měst a obcí, kde byla transformovaná bydlení postavena. Bez jejich přijetí a fandění bychom totiž naše současné motto ‚žít ve svém a po svém‘ nikdy nenaplnili,“ chválí si přístup okolí Petr Krčál.

  Ve zdravém těle zdravý duch

  Když jsem zjistila, jaké aktivity v Jeřabině s klienty podnikají, hluboce smekám jak před zaměstnanci, tak i před klienty. V zimě třeba vyjíždějí na rekreační pobyty do hor, konkrétně letos to byly Krkonoše a Šumava, běžkují, sáňkují, každý den zahajují ranní rozcvičkou. V létě jezdí na výlety do Prahy, Českého Krumlova, Litomyšle a dalších měst, vyrážejí i pod širák. Takové události se vždy plánují dlouho dopředu a všichni už se jich vždycky nemohou dočkat. Po několika vlnách epidemie covidu doprovázených společenskou izolací o to víc. Nyní je Jeřabina plně očkované zařízení, což situaci trochu ulehčuje.

  „Výletování patří mezi naše nejoblíbenější aktivity,“ potvrzuje ředitel a pokračuje: „Většinou se setkáváme s velice lidským přístupem zaměstnanců středisek a zařízení, která navštívíme. Člověk si tak uvědomí, jak hluboce se naše společnost proměnila. Ještě před čtyřiceti lety bychom byli izolovaní na zdevastovaných zámcích. Dnes můžeme cestovat a chovat se stejně jako většinová společnost. To je obrovský pokrok.“

  Heslu „ve zdravém těle zdravý duch“ podřizují celý program organizace. Klienti vyrážejí na pravidelné procházky i větší túry, oblíbený je například vrch Křemešník či Děkanská zahrada. Nově do programu zařadili návštěvy Zimního stadionu v Pelhřimově, kam díky započaté spolupráci s mužstvem HC Pelhřimov získali volné vstupenky. Dokonce už vytvořili kotel Domova Jeřabina Pelhřimov. „Máme nejen silné hlasivky, ale také vlastní choreo. Atmosféru živých zápasů si užíváme!“ usmívá se Petr Krčál.

  Pohybovým aktivitám se věnují také přímo v sídle organizace. Pořádají zde Hry Jeřabiny, Soutěž o krále parketu či Trojboj Jeřabiny. Do programu zařazují zdravotní výchovu, základy a rozvoj společenského chování. Mnoho klientů studuje na Univerzitě třetího věku a dosáhlo závěrečného diplomu. Někteří se vzdělávají v učebních oborech a získali výuční listy. A zejména díky spolupráci s firmou Huawei se zde intenzivně věnují i novým informačním technologiím.

  Často skloňované slovo autismus

  Počty osob s poruchami autistického spektra skokově rostou. Péče o ně tak bude čím dál potřebnější. Současné kapacity jsou bohužel nedostatečné a každé navýšení představuje vítanou pomoc. Jeřabina péči o osoby s autismem nabízí a potřebnost této péče si uvědomuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytlo dotaci na přestavbu denního stacionáře na Domov se zvláštním režimem, kde bude pečováno o šest osob s těmito poruchami. Téma autismu řeší i Kraj Vysočina, jenž stavbu také finančně podpořil.

  Z pokroku v této oblasti mají v Jeřabině samozřejmě radost, což potvrzuje i sám ředitel: „Co mě těší snad nejvíc, je, že naše aktivity na poli autismu rezonují nejen mezi neformálními pečovateli, kteří se v domácích podmínkách starají o osoby s autismem, ale také mezi širokou veřejností. Autismus už zkrátka není tabu.“ V letošním roce bude dokončena druhá část projektu – přestavba bývalého stacionáře v Počátkách. Zde vznikne dalších šest pobytových míst pro lidi s touto poruchou. A naplánováno je i vybudování zařízení pro specifické diagnózy, jako je roztroušená skleróza či následky nehod u mladých lidí. To by mohlo vzniknout v Pelhřimově. V kraji totiž chybí zařízení pro okrajové diagnózy a lidé s nimi pak bohužel končí na psychiatrických klinikách a nikdo je ve svých zařízeních nechce. Své o tom ví i ředitel Jeřabiny: „Je to tragédie, když člověk projde sedmi domovy a nikde si s ním nevědí rady.“

  Spolupráce mezigenerační i mezinárodní

  Stejně jako náš časopis AGE i Jeřabina mezigenerační spolupráci moc fandí. A tak do Domova pro seniory v Onšově docházejí předškoláci a školáci z okolí, společně s jeho obyvateli si čtou nebo si povídají. Daří se rozvíjet i spolupráci klientů se školními zařízeními. Jde například o Počátky, kam za osobami se zdravotním postižením pravidelně docházejí děti z místní mateřské školy. V Novém Rychnově zase takové klienty navštěvují děti ze základní školy. „V minulém roce se sem přišli rozloučit deváťáci s tím, že se sem budou pravidelně vracet,“ vzpomíná ředitel a dodává: „Mezigenerační spolupráci je potřeba neustále rozvíjet, Česká republika to opravdu potřebuje, protože moderní společnost přinesla spolu s komfortem i posun v bydlení. Dnes spolu více generací společně moc nežije. Starší lidé si zaslouží péči, vděčnost a společenskou podporu.“

  Jeřabina patří mezi první plně transformovaná zařízení v České republice a za dobu své existence zde nasbírali spoustu zkušeností. Ty pak sdílejí nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí. Spolupracují s kolegy z Polska či Slovenska, inspiraci nasávali na Islandu a Velké Británii, co se týče péče o seniory, je v mnohém inspirativní také Rakousko. „Vrátím se ještě ke zmiňované Velké Británii,“ zamýšlí se Petr Krčál, „zde za pozornost stojí zejména reformy Margaret Thatcherové, která se z pozice první britské premiérky rozhodla změnit prostředí opravdu velkých ústavů a transformovat je v malé celky. Navíc se jim podařilo podstatnou část zdravotně postižených převést do péče pěstounů. K tomu máme ještě daleko.

  Nicméně v celkovém porovnání se světem bychom obstáli velice dobře. Uvědomil jsem si to při letošním soustředění v Krkonoších, kdy společně s námi byli ubytováni i ruští studenti, kteří se nám snažili opravdu s velkou vervou pomáhat. Pak jsem se od nich dozvěděl, že studují sociální vědy a že velice oceňují naše přístupy. U nich prý by se mentálně postižení takto svobodně pohybovat nemohli. V ten moment jsem si uvědomil, jak obrovsky jsme pokročili nejen v péči, ale i v humanizaci společnosti.“

  Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. V rámci pobytových sociálních služeb provozuje Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytuje služby Denní stacionář a Sociálně terapeutická dílna – žehlírna, mandlovna. A to zdaleka není všechno.

  www.domovjerabina.cz

  Text: Martina Hošková

  Foto: archiv Domova Jeřabina

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 1 - 2 / 2022 na straně 16-19.