• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce s láskou darované očima poroty

  AGE 3 - 4 / 2022

   

   

   

  Marian Jurečka

  ministr práce a sociálních věcí

  Byl jsem opravdu mile překvapený, jak velké množství malých i velkých srdcařů se do Srdce s láskou darovaného zapojilo a chtělo udělat radost starším, osamělým, nemocným nebo jinak handicapovaným lidem.

  Především všechny dlouhodobé projekty jsou pro mě velkou nadějí do budoucna. Vítám každý, který propojí ty nejmenší s nejstaršími a přinese příjemné mezigenerační osvěžení. Tři týmy oceněné Zvláštní cenou za mezigenerační spolupráci a solidaritu jsem proto vybíral opravdu s těžkým srdcem a pocitem, že by si ji zasloužili všichni.

  Každopádně jsem rád, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí stalo hlavním partnerem tohoto projektu, a rádi tuto smysluplnou aktivitu, která si získává stále víc srdcí v celé naší republice i za hranicemi, budeme dál podporovat.

  Srdcaři, děkujeme! Vaše srdce na dlani jsou tím, co pomáhá.


  Jan Schmid

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

  Jsem velmi rád, že projekt pro dětské kolektivy Srdce s láskou darované, u jehož zrodu před osmi lety Ypsilonka také stála, běží úspěšně dál.

  A to i navzdory těžkostem posledních covidových let, kdy slavnostní předání cen nemohlo proběhnout, jak bylo od počátku zvykem, v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Těším se, že letos u této události Studio Ypsilon coby patron soutěže opět bude a vítězům popřeje, aby zkušenost, kterou ze soutěže získali týmovou prací pro druhé, měla smysl i do jejich dalšího života.


  Zuzana Břízová

  za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH

  Je nám velkou ctí, že se naše rodinná firma Koh-i-noor Hardtmuth může spojit s tak početnou rodinou, jako jsou „srdcaři“. Je to totiž rodina s obrovským srdcem, ve kterém je dost lásky pro každého.

  V této nelehké době děti a jejich mentoři/pedagogové ukazují světu, že se s nimi má počítat, že nejsou lhostejní k okolí a že jejich srdce jsou otevřená a připravená pomoci lidem, kteří to potřebují. Projekty dětí, ve kterých se odráží jejich kreativita, fantazie, spolupráce a láska k bližnímu, mají totiž obrovskou moc. Udělají někomu radost, vykouzlí úsměv na tváři a zahřejí u srdce a to je podle nás ta největší odměna. Z takových dětí máme nesmírnou radost a věříme, že to je jen střípek dobra z mnohých, které na své životní cestě ještě vykonají.

  Děkuji tedy pedagogům a rodičům, kteří jim na této cestě pomáhají, a jsme velmi rádi, že se na tomto projektu můžeme podílet i my.


  Bohumila Kobrlová

  za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade

  Srdce s láskou darované je krásný a smysluplný projekt.

  Propojuje generace, různé profese i lidské charaktery. Někoho učí, jinému připomíná, že vážit si práce druhých, nebýt k druhým lhostejný, poděkovat, je prostě normální. Když se na projekt podívám očima pedagoga, velmi oceňuji, že dává možnost dětem, žákům zažít školní prostředí i z jiného úhlu, učí je pracovat v týmu a všímat si zdánlivě obyčejných věcí. Bylo mi ctí zapojit se do letošního ročníku v pozici porotce. S nadšením jsem zhlédla přihlášené práce a ráda bych autorům vzkázala – pro mě jste vítězové VŠICHNI!


  Markéta Pekarová Adamová

  předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Vybrat z velkého počtu projektů došlých v rámci letošního ročníku akce Srdce s láskou darované nebylo vůbec snadné. Jsem totiž přesvědčena, že každý, kdo se rozhodne aktivně zapojit do tak smysluplné aktivity, je předem vítězem.

  Celý projekt Srdce s láskou darované si každopádně našel své místo i v mém srdci. Podporuje totiž dětskou kreativitu, rozvíjí empatii a současně pomáhá překonávat mezigenerační rozdíly. To všechno je v dnešní nelehké době naprosto zásadní. Dar věnovaný z lásky je navíc vždy ten nejkrásnější.

  Ještě jednou děkuji a všem bez rozdílu z celého srdce blahopřeji!

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 4-5.