• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce pro Paraple, Srdce pro Paraple, Srdce pro NAUTIS

  Text: Hana Štěpánková

  Foto: archiv školy

  AGE 3 - 4 / 2022

  1. místo, kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky)

  ZŠ Litvínovská 600, Praha 9

  Třídy 7. C, 9. A a 9. B (81 dětí) pod vedením paní učitelky Hany Štěpánkové

  Třídy 7. C, 9. A a 9. B v Základní škole Litvínovská se s velkým nadšením zapojily do projektu Srdce s láskou darované. Každá ze tříd svedla diskuzi, které organizaci srdce vytvoří a následně předá.

  7. C: Srdce pro Paraple

  Centrum Paraple pomáhá lidem, kteří utrpěli úraz při sportu, v automobilu, v zaměstnání, poranili si páteř a míchu nebo náhle ochrnuli při nemoci.

  Tak jako déšť přináší život rostlinám, tak je Paraple vláhou a zlepšením života mnoha lidí. V jednom oblouku srdce je slunce, ve druhém duha, která vznikne, když prší. Kapičky deště padají ve tvaru srdíček na paraplata. Každé paraple „nese“ část názvu školy.

  Srdce žáci předali v Centru Paraple řediteli Davidu Lukešovi. Další setkání s Centrem Paraple bude v červnu, kdy se třída zapojí do Běhu pro Paraple.

  9. A: Srdce pro Debru

  Debra, organizace, která pomáhá lidem s tzv. nemocí motýlích křídel.

  Srdce je obalené obvazy a každý ze třídy přidal svého motýla, který má průhledná křídla, tak jako lidé s touto nemocí mají „průhlednou“ kůži.

  9. A předala srdce v Brně, kde Debra sídlí ve Fakultní nemocnici Brno. S sebou děti vezly masti pro nemocného Danečka, dárečky pro něj a jeho sestru. Jedna z maminek nám vyrobila úžasné motýly z korálků a vlny, které jsme spolu se Srdcem předali řediteli Ing. Pavlovi Melichárkovi a koordinátorce akcí Anitě Gaillyové.

  9. B: Srdce pro NAUTIS

  NAUTIS, Národní ústav pro autismus, je nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a jejich blízkým. Puzzle na srdci symbolizují autismus, noty jsou pro dobrou náladu všem, hudba léčí a spojuje.

  Děti srdce předaly Mgr. Janu Šlosárkovi, řediteli chráněného bydlení. Navíc mezi sebou vybraly peněžní dar, který předají při návštěvě v NAUTISu, aby se dozvěděly o organizaci ještě více.

  Text: Hana Štěpánková

  Foto: archiv školy

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 24-25.