• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Výzva pro srdcaře

  Text: Andrea Mičíková

  Foto: archiv školy

  AGE 3 - 4 / 2022

  Zvláštní cena předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba

  9. A. (17 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové

  Na počátku všeho byla výzva a prosba, která se šířila Facebookem prostřednictvím nadačního fondu Křídla dětem. Tento fond pomáhá nemocným dětem, které leží v nemocnicích po celé republice. Díky dobrovolným Patronkám nemocnic se mohou nemocné děti radovat v různých městech, jako například u nás v Ostravě-Porubě.

  Čeho se výzva týkala?

  …Moji milí, máme tady velkou prosbu pro dětskou hemato-onkologii v Ostravě-Porubě. Najdou se mezi námi malíři dobrovolníci, kteří by namalovali stěny v pokojích těžce nemocných dětí? Pomůžeme dětem zpříjemnit léčení?…

  Žáci devátého ročníku neváhali ani vteřinu. Proto jsme kontaktovali paní Hanu Činčilovou, která nás společně s kolegyněmi na oddělení vybrala k výmalbě nemocničního pokoje. Celá třída se pustila do přípravných návrhů. Po jejich zaslání do FN byly nakonec vybrány dva vítězné obrázky a mohli jsme malovat nakonec ve dvou pokojích. Malování byla zábava, ale také velká zodpovědnost. Žáci malovali nemocniční pokoje v době silně omezujících opatření proti covidu. Pracovali ve dvou malých skupinkách. Vše bylo velmi obtížné, protože stěhování, malování pokojů malíři a pak žáky bylo možné pouze v týdnu od čtvrtého do desátého října 2021. Času bylo tedy velmi málo. Přesto v průběhu dvou dopolední vznikly malby nadmořského světa pro děti, které to nemají lehké a musejí bojovat s nemocí. Žáci pracovali s velkým nasazením a zodpovědností, aby se malba dětem líbila a zahřála je u srdce v těžkých dnech, které musí strávit v nemocničním pokoji po dobu nutné léčby.

  …Dnes přinášíme příspěvek NF Křídla dětem, který se nedávno zasloužil o vymalování pokojíčků ve Fakultní nemocnice Ostrava na dětské traumatologii. Jelikož jsme se rozhodli obrázky na našem oddělení vyměnit, tentokrát NF pomůže pro změnu nám a již teď posíláme obrovské poděkování. Věříme, že se dílo podaří, a našim dětem tak pobyt a léčbu na našem oddělení budeme moct zpříjemnit…

  …Máme vymalováno. V rekordním čase pěti dnů se nám díky skvělým lidem, kteří zareagovali na výzvu nadace Křídla dětem, povedlo vymalovat hned šest pokojů našeho oddělení krásnými obrázky… Devět žáků ZŠ generála Zdeňka Škarvady z Ostravy-Poruby, pod vedením paní Mgr. Andrey Mičíkové, vymalovalo další dva pokojíky pohledy na mořské pobřeží a lodě na moři. Všechny obrázky jsou jedinečné originály. Velmi si vážíme odpovědnosti, s níž jste přistupovali k výběru barev, vstřícnosti při organizování celé akce a nadšení pro dobrou věc, na které jste se podíleli ve svém volnu… Děkujeme, máte náš velký obdiv…

  Žáci v hodinách pracovních činností pro děti také navrhli a vyrobili naučné a zábavné hry v duchu nadmořského světa, které jim ještě více zpříjemní nutný pobyt v nemocnici a snad i vykouzlí úsměv na tváři.

  Výzva pro srdcaře nebyla jen obyčejnou výzvou, byla to neobyčejná motivace a touha někomu vytvořit úsměv na tváři. Poslání projektu Srdce s láskou darované takové je. Je o lásce, pomoci, porozumění a lidských hodnotách. Proto jsme se pustili do neznáma. Někteří z nás ještě nikdy nemalovali na zeď, ale vše bylo naplněno láskou a ochotou udělat něco pro dobrou věc. I když naše práce v sobě neukrývá konkrétní symbol srdce, je SRDCEM naplněna od začátku až do konce.

  Text: Andrea Mičíková

  Foto: archiv školy

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 36-37.