• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Láska prochází žaludkem - Každý má svého anděla - Podpora Ukrajině

  AGE 3 - 4 / 2022

  Zvláštní cena pro školu

  ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba

  Celá škola se zapojila do tří projektů pod vedením paní učitelky Kateřiny Mikšánkové a Andrey Mičíkové

  Láska prochází žaludkem

  To je nejen pravdivé rčení, ale i výstava plošných i prostorových děl našich žáků výtvarně zachycující tematiku jídla. Práce zaplnily prostor vestibulu a některé doslova lákají k ochutnání. To však nedoporučujeme – ač mnohé dortíky a zákusky vypadají realisticky, všechny jsou výsledkem umělecké tvorby žáků 1. i 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

  Žáci pracovali na výstavě doprovázející sbírku potravin s nasazením a láskou. Ne všichni mohli přispět do potravinové sbírky, a tak přispěli alespoň svým výtvarným počinem, který pohladil všechny na duši. Součástí výtvarného projektu byla potravinová sbírka pro matky samoživitelky pod záštitou Potravinové banky v Ostravě. Ta probíhala před jarními prázdninami v týdnu od 14. do 18. února vždy od 7.30 do 8.00 ráno.

  Valentýn jsme oslavili netradičně jako příležitost k vyjádření solidarity a přispěním potravin pomohli potřebným. Zatímco v uplynulých letech se naše škola v únoru tradičně zabarvila do odstínů červené a růžové a všudypřítomná srdíčka dávala na srozuměnou, že Valentýn již v našich končinách zcela zdomácněl, letos jsme svátek zamilovaných oblékli do zcela nového hávu a již od prvních únorových dní vestibul školy zaplnila umělecká díla našich žáků se společným námětem: Jídlo. A co že má s jídlem láska společného? No ta přece prochází žaludkem!

  Ačkoli trojrozměrná ztvárnění obřích bonbonů, pizzy, koblih a dortíků jako od cukráře, obrázky jídel a nápojů a papírové tácky se zákusky, sushi nebo hamburgery provokovaly fantazii i chuťové buňky, smyslem výstavy bylo poukázat na smutný fakt: ne všichni máme možnost zahřešit si konzumací lahůdek a mezi námi jsou i takoví, kterým chybí prostředky i na základní potraviny. A protože Valentýn je příležitostí vyjádřit lásku, uspořádali jsme v rámci tohoto projektu celoškolní sbírku potravin pro matky samoživitelky.

  Děkujeme kolektivu pracovníků školy, žákům a rodičům dětí za projevenou ochotu zrealizovat potravinovou sbírku. Vybralo se celkem krásných 505 kg potravin. Díky této pomoci může potravinová banka v Ostravě pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu s těmi nejzranitelnějšími ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude přes zapojené organizace předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to konkrétně matkám samoživitelkám v Ostravě. Naše škola také dostala poděkování v podobě certifikátu, a zaplnila tak nejedno bříško nějakého malého človíčka a jeho maminky.

  Každý má své ho anděla

  Srdce je zakletý anděl v těle. Snad hledá zase jen anděla v jiném, který by je vysvobodil.

  Ernst Moritz Arndt

  Andělé jsou bytosti, kterým my lidé přisuzujeme různé vlastnosti jako například ochranu, pomoc a lásku. Jsou to bytosti nadpřirozené, které některým lidem ukazují cestu, prohlubují jejich víru v dobro a dávají jim naději v těžkých životních obdobích.

  Říká se, že každý má svého anděla. Proto celá naše škola tvořila v adventním čase anděly. Každá třída vyrobila toho svého. Žáci a učitelé věnovali svého anděla někomu, kdo si zaslouží lásku nebo potřebuje jeho ochranu – všem dětem, všem lidem dobré vůle, dětem v nemocnicích, všem osamělým, nemocným, dobru-lásce-přátelství, všem, kteří to potřebují, seniorům, zvířatům apod. Andělé byli vyrobeni z různorodých materiálů, jako je například látka, lepenka, fólie apod. Někteří andělé byli trojrozměrní a jiní zase v plošné podobě. Na velikosti a materiálu nezáleželo.

  Jestliže v ulicích letos nevládne dobro a nálady se ve společnosti střídají, pak u nás ve škole je vše v pořádku. Na tři desítky andělů, naaranžovaných v pomyslném nebi, vítaly příchozí při vstupu do vestibulu naší školy a dělaly jim radost.

  Děkujeme našim žákům, kteří se – ať už s menší či větší pomocí svých vyučujících – tímto aktivně zúčastnili celoškolní akce Každý má svého anděla, pracovali ve třídě jako tým a pomohli pro sebe i ostatní vytvořit kouzelnou atmosféru plnou lásky a porozumění.

  Podpora Ukrajině

  Žáci naší školy se mohli vyjádřit také k těžké situaci, která svírá Ukrajinu. S úctou, pokorou a láskou se slovně vyjádřili do srdíček v barvě vlajky Ukrajiny.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 42-43.