• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce pro dětské pacienty FN Bulovka

  AGE 3 - 4 / 2022

  Zvláštní cena pro školu

  ZŠ Vorlina, Vlašim

  Na projektu se podíleli žáci pěti různých tříd prvního stupně pod vedením asistentky pedagoga Lucie KrečmanovéStartem projektu bylo vyprávění o mnohdy dlouhodobé hospitalizaci dětí a chodu školy v nemocnici. O škole fungující na dětské ortopedii, chirurgii a pediatrii. Děti se zaujetím naslouchaly, jak pedagog přichází a učí na lůžku, místo tělesné výchovy mají malí pacienti rehabilitační cvičení, nemohou jíst žádné sladkosti a po zaklapnutí dveří poslední návštěvy jim začíná být smutno. Jejich vysněným přáním nejsou iPady, tablety ani notebooky, ale jezdit na kole a hrát fotbal.

  Reakce dětí byla nepopsatelná, tolik pochopení a lásky. Potřeba udělat hospitalizovaným dětem radost, povzbudit a vyrobit to nejkrásnější srdce. A co vložit do něj? Začalo se lepit, stříhat, kreslit, razítkovat. Srdce zdobí ornamenty, jednorožci, zvířátka, auta a stroje, známí fotbalisté, dinosauři, slečny nebo pohádkoví hrdinové. Uvnitř srdíčka je uschované překvapení, dopis, vlastnoruční pohádka či básnička. Origami, skvišík, obrázek, malovaný kamínek, ručně dělaný náramek a mnoho jiných krásných výrobků.

  Během tvoření se děti neustále dotazovaly, diskutovaly a snažily se ztvárnit srdce právě takové, aby vyjadřovalo je samotné. Projekt byl nejprve plánován v jedné třídě. Postupně se připojily třídy další.

  První třídou projektu se stala 4. C, děti se do výroby tak zabraly, že plánované dvě hodiny nestačily. Pokračovalo se za týden. V mezidobí děti tvořily dárky dokartonových srdíček i doma. Tvořilo se buď ve dvojici, nebo samostatně.

  Druhou třídou projektu se stala 4. B, opět se děti zapálily do projektu a jeden nápad střídal další. I zde odpolední výuka časově nevyšla. Tentokrát však byla všechna nedokončená srdce (také kartonová) dotvořena o polední přestávce nebo doma.

  Třetí třídou projektu se stala 3. B. Zde byla v plánu výroba boxu na srdíčka. Děti přírodně barvily látku. Poctivě krouhaly červené zelí, některé připravovaly plátno na batiku. Ač se batika úplně nevydařila, proces děti moc bavil a plátno získalo krásnou, lehce namodralou barvu. Ušít box jsem zvládla doma za pomoci jedné maminky dětí.

  Čtvrtou třídou projektu se stala PP. Kvůli náročnosti a věku dětí se zde vyráběla srdce jednodušší – z čtvrtky. Příběh a vyprávění o pacientech jsem pro malé děti zkrátila, ale nevynechala nic podstatného. Je překrásné, kolik lásky a pochopení se skrývá v těchto malých dušičkách.

  Další připojenou třídou do projektu se stala třída 3. A. Také tady se malovala srdce na čtvrtku. V této třídě jsem suplovala, součinnost na projektu se uskutečnila v ten okamžik, bez přípravy, potřebného materiálu. Zde se lehce improvizovalo, avšak vše klaplo, jen fotodokumentaci jsem bohužel nepořídila.

  Neposledním dílem spolupráce na projektu je práce II. stupně – školního parlamentu. Do každého srdíčka se závěrem vložily výrobky z 3D tiskárny, které tiskli právě žáci ŠP v průběhu celého měsíce. K papírovým srdíčkům předá dárek vždy paní učitelka v nemocnici.

  Všechny děti si zaslouží velké poděkování, svou prací prokázaly tvůrčí schopnosti, dokonalou kolektivní spolupráci, velké nasazení a potřebu udělat radost, nezištně pomoci a povzbudit.

  Velké poděkování bych chtěla vyjádřit i já všem paním učitelkám. Za jejich podporu a spolupráci. Ve třídách se při realizaci projektu „role“ učitel – asistent jakoby prohodily. Já vedla myšlenku, projekt, vyprávění, organizaci i realizaci. Paní učitelky zde byly naopak mou pomocnou rukou. Úžasná spolupráce i u dospělých!

  S láskou se vyrobilo 100 srdcí pro dětské pacienty FN Bulovka.

  Od školy v nemocnici

  Vzhledem k aktuálním covidovým opatřením nedošlo k předání srdcí-krabiček s překvapením od dětí dětem, ale krabičky převzali pedagogové ze školy při nemocnici. A jejich zkušenost? „Srdce našim dětem doslova vykouzlila úsměv na tváři. Jsme opravdu rádi, že takové smysluplné aktivity přispívající k rozvoji dnes často chybějící empatie našly cíl právě u nás.“

  Učitelé a vychovatelé Základní školy při Nemocnici na Bulovce

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 46-47.