• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Srdce s láskou darované krajánkům žijícím ve světě

  Text: Lenka Proschková

  Foto: archiv Krajánka ve světě

  AGE 3 - 4 / 2022

  Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu v zahraničí

  Spolek Krajánek ve světě, Dobruška

  1. třída (8 dětí) pod vedením paní učitelky Lenky Proschkové

  Srdce s láskou darujeme všem Čechům, kteří žijí v cizině a vzpomínají na své rodné Česko. Jsme české děti a žijeme s rodiči v různých koutech světa. Jsme tedy krajánci ve světě. Ve svém volném čase se věnujeme výuce českého jazyka, abychom na něj nezapomněly. A i když jsme ještě malí, tak nám to jde velmi dobře i v online výuce. Už docela pěkně čteme. Baví nás číst slabikář, ale i české knížky. Jsme totiž žáci 1. ročníku mezinárodní školy Krajánek ve světě a spolu s paní učitelkou Lenkou Proschkovou jsme na to hrdí.

  A tak posíláme vám všem, kteří jste také daleko od domova, pozdravy a připomínku českého jazyka tak, jak si ho pamatujete ze svého mládí, když jste chodili do školy. Na elektronickou nástěnku Padlet jsme každý z nás nahráli to, co už umíme přečíst. Nakreslili jsme obrázky se svými vzpomínkami na Česko. Naučili jsme se skládat krajánkovskou lodičku, která je od pradávna symbolem cestovatelství. Prostě každý z nás připravil překvapení a potěšení pro všechny „krajánky ve světě“. Naše elektronická nástěnka je dostupná všem v celém světě. Je umístěna na stránkách https://czechassociation.org/

  Cílem projektu je zaprvé podpora tradičních lidských hodnot – lásky, sounáležitosti, národní hrdosti, radosti z darování a radosti z práce; zadruhé je cílem oslavit mateřský jazyk každého z nás a pro nás je to čeština.

  Slyšte ten krásný zpěvný jazyk, svou mateřštinu. Zní jako píseň a volá vás k návratu domů, třeba jen v myšlenkách.

  Reakce dětí a rodičů na připravovaný projekt byla nepopsatelná, okamžitě se zapojili, i když je každý z jiné části světa. Co je všechny spojuje? Alespoň jeden z rodičů mluví česky, žili v Česku a se svými dětmi se přestěhovali do světa. Jsou to krajánci ve světě. Jejich děti mluví česky a nyní se i českému jazyku učí. Stejně jako v naší škole, ale vzdělávají se online formou. Rodiče připravovali s dětmi jejich příspěvky a podporovali je hlavně po technické stránce. Děti malovaly, četly a vyráběly. Vznikla elektronická nástěnka, která mluví, hraje a přináší drobná výtvarná dílka.

  Všechny děti si zaslouží velké poděkování, svou prací prokázaly tvůrčí schopnosti, dokonalou kolektivní spolupráci, velké nasazení a potřebu udělat radost, nezištně pomoci a povzbudit.

  S láskou jsme připravili online nástěnku pro všechny KRAJÁNKY VE SVĚTĚ.

  Text: Lenka Proschková

  Foto: archiv Krajánka ve světě

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2022 na straně 48-49.