• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Naplněná srdce

  AGE 3 - 4 / 2023

  1. místo, kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky)

  ZUŠ Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, pobočka ZUŠ v Kyjovicích a Krásném Poli

  Výtvarný a taneční obor (30 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové, Aleny Blahové a Miroslavy Rychtářové

  Jsme škola nesoucí jméno a odkaz malířky, spisovatelky a sběratelky lidové slovesnosti Heleny Salichové, která se narodila v Kyjovicích a v dospělosti žila v Polance nad Odrou. Co charakterizuje její osobnost? Je to výtvarná tvorba propojená s tradicemi, sběratelstvím, kroji, výšivkami a otevřeným srdcem… Kdo byla Helena Salichová? Malířka, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze jako první žena ze Slezska.

  Naše taneční a výtvarné počiny vás vtáhnou do tradic i blízkosti reálných dnů. Je to zosobnění vzdálené minulosti, která je však nám v Polance, Kyjovicích a Krásném Poli stále blízká. Zkoumání minulosti, hledání, bádání, dozvídání se, jak se kdysi dávno lidé oblékali, zdobili, co uměli, jaké tradice ctili. Blízkost a přítomnost v odkazu: tanec, který se na naší ZUŠ vyučuje v aktivním propojení s výtvarným vzděláváním prostřednictvím našeho dětského folklorního souboru Krasničanek.

  Na projektu, který je plný čisté lásky a pokory k tradicím a jejich šíření, jsme pracovali rok. Dělali jsme radost lidem kolem sebe. Podle ročních období jsme udržovali tradice a zvyky, které by jinak zanikaly. My jsme je šířili dál v různých formách. Vyrobili jsme dárečky a napekli perníčky pro seniory, uspořádali jsme výstavy, tančili jsme a byli v kontaktu s lidmi v našem blízkém i dalekém okolí. Co je víc než být s lidmi, bavit se, naslouchat, dělat radost a rozdat svá srdce?

  Společně s výtvarným a tanečním oborem vzniklo pouto, které přispělo k obdarování, úsměvu na tváři a zahřátí u srdíčka.

  Co konkrétně jsme dělali? Vynášení Morany, malování kraslic voskem (výroba Morany, průvod, uctívání tradic, lidové písně a tanec, malování kraslic, obdarování), velikonoční a podzimní výstavu pro občany Kyjovic, Třebovický koláč, Chování basy, Folklor bez hranic (lidové tance, odkaz H. Salichové), adventní vystoupení pro Domov pro seniory v Krásném Poli (pečení perníčků pro seniory, výroba dárečků s lidovým motivem, výstava, tanec).

  „Jedna láska, jedno srdce,

  pojďme spolu a ciťme se dobře.“

  Soutěžní text a foto

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2023 na straně 26-27.