• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Neboj se s námi

  AGE 3 - 4 / 2023

  Zvláštní cena ministra práce a sociálních věcí za rozvoj mezigenerační spolupráce a solidarity

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

  Skupina klientů (8 dětí) pod vedením sociálního pracovníka Martina Laciny

  Žijeme v nelehké době. Dříve existující jistoty se ztrácejí, společnost je rozdělená a stále víc a víc jí prostupuje celá řada nejrůznějších strachů a obav. Právě strach jsme si my, pracovníci a klienti NZDM ZASTÁVka Telč, vybrali jako téma, které jsme ztvárnili v rámci výstavy fotografií. Uskutečněním této výstavy jsme chtěli poukázat na téma strachu ve společnosti. Dodat tím nejen sobě, ale i všem ostatním odvahu k tomu, abychom dokázali o svém strachu mluvit a sdílet ho s ostatními. Strach je totiž paradoxně něčím, co nás všechny může spojovat.

  Nejen tento úvod, ale i celý průběh našeho soutěžního projektu s názvem Neboj se s námi si můžete poslechnout a prohlédnout v našem soutěžním videu. Zde ho uvádíme z toho důvodu, že ideálně vystihuje jeden z našich hlavních záměrů.

  Již v minulém roce jsme se s našimi klienty rozhodli uspořádat výstavu fotografií, která by nebyla jen o vystavení fotek, ale měla by hlubší poslání. Po společné úvaze jsme se dohodli na tom, že uskutečníme výstavu na téma „strach. Uvědomili jsme si totiž, že strach je něco, co máme všichni společné a v čem bychom si mohli být nápomocni. V rámci společné diskuze jsme se bavili i o tom, že mluvit otevřeně o vlastních obavách není úplně běžné, přitom by to mohlo být tak úlevné. Výstava se uskutečnila v únoru tohoto roku v opravených prostorách renesanční telčské radnice. Pevně však věříme, že skutečné poselství výstavy se dostane daleko za hranice našeho města. Jsme přesvědčeni o tom, že je to potřeba.

  Cílem soutěže je vytvořit a následně někomu věnovat srdce. Nejen u nás v Telči, ale i všude jinde po naší krásné zemi se pohybuje celá řada šikovných jedinců, kteří by si věnování srdce rozhodně zasloužili, ať už jsou to lékaři, hasiči, policisté, učitelé či zástupci jiných, nezbytně důležitých profesí. Současně se však mezi námi pohybují i tací, kteří v životě tolik štěstí neměli, a i oni by si naše srdce pochopitelně zasloužili. Tímto přemýšlením a hledáním těch, kteří si srdce skutečně zaslouží, se však vracíme k úvodu tohoto textu a slovům o rozdělené společnosti. Možná, že i právě toto hledání a identifikování těch, kteří by si srdce zasloužili, nás všechny trochu rozděluje. Zkusme tedy na chvíli zapomenout na osobní zásluhy či životní příběhy každého z nás. Naše srdce a současně i lásku, pocit přijetí, uznání a úcty si totiž zaslouží úplně každý z nás, bez ohledu na individuální rozdíly. Nehleďme tedy na to, kolik nám je, čím se živíme, jakého jsme původu nebo sexuální orientace. Naše srdce možná nebylo tak náročné vytvořit, o to více příjemných pocitů nám však jeho vytvoření přineslo. NAŠE SRDCE NÁS MÁ VŠECHNY SPOJOVAT, NAŠE SRDCE JE TOTIŽ PRO VŠECHNY.

  Přejeme si, abychom uměli respektovat jeden druhého a žili jsme v takovém světě, kde se nemusíme bát být především sami sebou. Díky každému člověku za to, že je.

  Soutěžní text a foto

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 3 - 4 / 2023 na straně 36-37.