• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Všechno nejlepší k narozeninám, Krajánku!

  Text: Ivana Kaçmaz

  Foto: archiv časopisu Krajánek

  AGE 6 / 2023

  Dva unikátní projekty, které spojují srdcaře v České republice a v rámci české krajanské komunity i daleko za hranicemi, slaví své první kulatiny. Tím prvním je online časopis Krajánek pro česky mluvící děti žijící v zahraničí, který 8. prosince završí svůj jubilejní 10. ročník. Druhý projekt, Srdce s láskou darované, naopak do desátého ročníku nedávno vstoupil. Oba se již pět let navzájem podporují, a jak roste popularita Krajánka, šíří se i myšlenky projektu Srdce s láskou darované do celého světa.

  Ačkoliv je dnes Krajánek známý v českých rodinách a komunitách po celém světě, jeho ambice byly zpočátku výhradně lokální. „Narodil“ se v tureckém Istanbulu, kde se nově vzniklý krajanský spolek kvůli dojezdovým časům a vzdálenostem potýkal s nižší účastí dětí na „českých“ schůzkách. Přece jen Istanbul měl v roce 2013 oficiálně téměř 14 milionů obyvatel. S nápadem přišla vždy praktická a pragmatická členka spolku Radka Çelik, která oslovila jeho vedení na podzim roku 2013 a vzpomíná: „Přišlo to zčistajasna, do dneška to cítím – nápad na časopis pro děti, které se scházely v rámci tzv. dětského centra. Věčně jsme se potýkali s problémy s účastí kvůli rozlehlosti Istanbulu a složitému dopravnímu spojení. Online časopis by se ale mohl dostat ke všem dětem bez rozdílu, stačilo by si ho stáhnout pohodlně z domova.

  Krajanské spolky jsou plné velmi akčních žen, a ani v Istanbulu tomu nebylo jinak. A proto už na prosincové mikulášské schůzce dostaly všechny děti do ruky kromě balíčku od Mikuláše i několikastránkovou brožurku, která byla předstupněm časopisu, jak ho známe dnes. Původní záměr představovat a přibližovat dětem Českou republiku, její reálie a český jazyk se už po půl roce začal rozrůstat tak rychle, jako se kdysi čeští krajánkové rozbíhali s rancem přes rameno do světa. Brzy se dostal například do španělského Madridu, italského Milána, řeckých Athén či francouzského Lyonu. V současné době se na koncepci a obsahu podílejí krajanky z 21 států, jejichž vlaječky najdete na titulní straně každého Krajánka. Časopisem za ta léta „prošlo“ téměř 120 dobrovolníků či spíše dobrovolnic: lektorek z krajanských spolků, jazykových korektorek, ilustrátorek, grafiček a dalších kreativních talentů. Pomáhali nám i novináři a spisovatelé a v neposlední řadě se stále více uplatňují samotní čtenáři a jejich rodiny.

  Nejdříve se děti do tvorby časopisu zapojovaly prostřednictvím ilustrací, na nichž byla postavena významná část časopisu. Postupně začaly přispívat ale také fotkami, články nebo odpověďmi ve čtenářské anketě. No řekněte, není vzrušující hledat v časopise vlastní obrázky? A vzpomínat, jak jste celí upachtění krájeli hromadu zeleniny, jen abyste mohli ostatním krajánkům ukázat, jak se připravuje turecké „turşu“ (fermentovaná zelenina). Někteří dokonce mohou slyšet svůj vlastní hlas v audionahrávkách Popleteného obrázkového čtení!

  Krajánek nám každý měsíc vzniká pod rukama v několika fázích, a tak je finální podoba překvapením a příjemným zadostiučiněním také pro všechny zapojené. Kvůli dobrovolnické povaze projektu se totiž na každém čísle podílí zhruba 30 krajanek, za jejichž nezištnou práci jsem jim nesmírně vděčná, a vážím si každé volné chvíle, kterou vyšetří při zaměstnání, práci pro spolek nebo krajanskou školu, starosti o děti či blízké. Svou angažovaností a obětavostí obohacují širokou českou komunitu ve světě a dělají to všechno s láskou. Krajánek je totiž naše „srdeční záležitost.

  A tak mi nezbývá než popřát k těm desátým narozeninám celé redakci hodně nadšení, sil a lásky do další desítky, k tomu navíc neustále rostoucí počet zapálených fanoušků a nových čtenářů!

  Ivana Kaçmaz, šéfredaktorka časopisu Krajánek

  Foto: archiv časopisu Krajánek


  Krajánek ve světě - https://www.krajanekvesvete.cz/

  Časopis Krajánek pro registrované čtenáře - https://www.krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/prihlaseni/

  Flipbook archiv časopisu Krajánek - https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 6 / 2023 na straně 37.