• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • O síle srdce a novém ročníku naší soutěže

  Text: Jana Jenšíková a Jan Vícha

  AGE 4 / 2015

  Poměrně nedávno někteří vědci zjistili a vědecky ověřili, že srdce není jenom sval. Vytváří prý kolem sebe silné elektromagnetické pole, které daleko přesahuje naše tělo. To pole je mnohonásobně silnější než energetické pole mozku. A nejen, že srdce a mozek komunikují, ale je to právě srdce, kdo řídí mozek!

  Představme si tedy energii vyzařovanou naším srdcem jako hustou síť kolem nás o průměru minimálně dva, dva a půl metru. Z toho je zřejmé, jak se mohou naše energie proplétat, jak můžeme svým srdcem ovlivňovat srdce druhých lidí.

  První ročník naší soutěže Srdce s láskou darované 2014 dokázal, že to tak funguje. Vyvolal obrovskou pozitivní energii, energii lásky, která spojila desetitisíce z nás. Pokud spočítáme délku energetického pole srdcí 10 500 dětí, které se soutěže zúčastnily, bude mít přes 25 kilometrů. Ovšem energetické pole všech těch, kteří si příspěvky četli na internetu a hlasovali, je ještě minimálně desetkrát delší.

  Navazujeme tedy na tuto energii a vyhlašujeme nový ročník Srdce s láskou darované 2015. Základní princip zůstává stejný, v pravidlech však najdete několik změn, a proto je doporučujeme pozorně prostudovat. Na některé novinky bychom vás chtěli už na tomto místě upozornit.

  Po zkušenostech z minulého ročníku jsme soutěžící rozdělili do dvou kategorií: Základní škola (3. až 9. ročníky) a Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ. U smíšených skupin, například ve školních družinách nebo ZUŠ, rozhoduje věk převažujícího počtu dětí. V obou kategoriích porota ocení první tři místa a všechny tyto kolektivy budou pozvány na slavnostní předání cen do Prahy. Děti v kategorii ZŠ (3. až 9. ročníky) mohou navíc soutěžit o zvláštní cenu za originální design – Světlo na cestu. Podrobné informace získáte na následujících stránkách a v časopise TECH EDU.

  Připravili jsme pro vás web www.srdceslaskou.cz, kde najdete všechny informace týkající se naší soutěže včetně minulého ročníku. Prostřednictvím těchto stránek nám také budete zasílat své práce; formulář jsme zdokonalili tak, že vás upozorní na každou případnou chybu a dovede vás až k úspěšnému zaslání všech příspěvků. E-mail vám pak potvrdí, že jsme vaši přihlášku a příspěvky obdrželi a jste do soutěže zařazeni.

  Soutěží se od 15. 9. do 15. 11. 2015. Od 20. 12. 2015 najdete všechny příspěvky na webu www.srdceslaskou.cz, kde bude také probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti. Novinkou je, že i vítězný tým určený hlasováním pozveme na vyhlášení vítězů.

  Soutěž bude vyhodnocena do 31. 3. 2016. Vítězné kolektivy budeme informovat a pozveme je na slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen do Poslanecké sněmovny ČR, jejíž předseda Jan Hamáček převzal nad soutěží záštitu. Věříme, že program, který pro ně chystáme, bude velkým zážitkem.

  K partnerům soutěže, které už znáte – společnost Filák, boutique hotel Radun nebo rodinná firma JaJa, přibyly společnosti Gumex, Xerox, Magic Helena a Muzeum krajky. Věříme, že v průběhu soutěže se k nám přidají další. I díky nim jsou ceny, jejichž výčet podrobně uvádíme, opět velmi zajímavé a vítězové se mají na co těšit.

  Každopádně však platí stejně jako vloni, že odměníme všechny, kdo se do soutěže zapojí. Budeme pokračovat v tradici, že účastník naší soutěže se pozná podle originálního odznaku s hologramem. Společnost Filák je pro ně opět vyrobí a všem je zašleme, stejně jako drobné dárky ze sortimentu firmy Optys.

  Nezbývá, než vám popřát, abyste si soutěž užili, přinesla vám hodně radosti a nezapomenutelných zážitků, stejně jako dětem i učitelům v minulém ročníku.

  Organizátoři soutěže i porota už se na všechny vaše příspěvky moc těší.

  Celý článek si přečtěte v tištěné verzi AGE 4 / 2015 na straně 5.